Presentació

El màster universitari d'Advocacia prepara als graduats i llicenciats en Dret per a l'exercici de la professió d'advocat, d'acord amb la Llei 34/2006 de 30 d'octubre.  Es tracta d'un curs a temps complet de perfil professionalitzador, orientat a potenciar el desenvolupament de les habilitats i competències necessàries per a l'exercici de l'advocacia. Aquest màster té una doble finalitat: proporcionar la formació necessària per a l'exercici de l'activitat professional i per superar la prova d’aptitut del Ministerio de Justicia. Està organitzat per la Facultat de Dret de la UAB juntament amb els col·legis d'advocats de Barcelona, Granollers, Manresa, Mataró, Sabadell i Terrassa.

El màster d'Advocacia consta de 90 crèdits i s'estructura en dos blocs complementaris:

  1. El curs de formació, de 60 crèdits (son 6 mòduls: Litigació Civil; Litigació Penal; Litigació Laboral; Litigació Administrativa; Assessoria i redacció de documents jurídics; Deontologia professional, torn d’ofici i gestió del despatx) que ofereixen una formació eminentment pràctica, impartida pels millors professors universitaris i per advocats de reconegut prestigi. Hi col·laboren magistrats, jutges, notaris, registradors, inspectors d'Hisenda i de la Seguretat Social.
  2. Les pràctiques externes, de 30 crèdits, en que el màster de la UAB ofereix un ampli ventall de possibilitats especifiques (despatxos a la Unió Europea, practiques als jutjats, judicis a l’Escola Judicial)

Característiques destacades

  • El màster està organitzat entre els set membres de la comissió directora del màster: la Facultat de Dret de la UAB i els sis col·legis professionals d’advocats de la província de Barcelona
  • Tots els mòduls son obligatoris i coincideixen amb les especialitats jurídiques exigides a la prova d’accés del Ministerio de Justicia.
  • S'afavoreix el contacte permanent entre professors i alumnes, tant amb els directors del màster com amb els coordinadors de cada mòdul.
  •  El màster en advocacia de la UAB dóna una importància fonamental a les pràctiques externes per afavorir i garantir una òptima preparació dels graduats que volen arribar a ser uns bons advocats. Hi ha possibilitat de realitzar diversos mòduls de pràctiques a: els sis Col·legis d’Advocats organitzadors del màster, l’Escola Judicial, la Sala de Vistes de la Facultat de Dret de la UAB, el SOJ (Servei d’Orientació Juridica dels Col.legis d’Advocats), entre d’altres.
  • Pràctiques en despatxos de la Unió Europea, segons el programa Erasmus+ del Parlament Europeu per al període 2014-2020, (estratègia Europa 2020, Rethinking Education), concedit a un consorci en el que participen la UAB i l’ICAB.
  • Com a formació complementària, es celebren judicis simulats a l’Escola Judicial, en competició amb els Col·legis d’Advocats d’Espanya i a la Sala de Vistes de la Facultat de Dret amb magistrats en exercici.
  • Despatxos importants ofereixen workshops a la pròpia Facultat.

Sortides professionals

Superada la posterior prova d'accés, faculta als graduats en Dret per a l'exercici de la professió d'advocat en tota la seva amplitud i en les seves diverses vessants i especialitats  i, depenent de la normativa interna de cada Col·legi, dona accés al sistema de justícia gratuïta i torn d'ofici.

D'igual manera, habilita per a l'exercici de la professió tant com a professional autònom com també de forma depenent en una organització empresarial.

Recomanem als alumnes amb estudis de fora de l’Espai Europeu d’Educació Superior sense la titulació d'accés al màster homologada que us poseu  en contacte amb el Col·legi Professional corresponent per conèixer els requisits necessaris per exercir professionalment a l’estat espanyol.

Horaris

En aquest enllaç podeu consultar els horaris i espais reservats SETMANALMENT

Màster Oficial UAB

80 places
Presencial
Crèdits: 90 crèdits ECTS
Inici de la preinscripció 11/01/2019
Veure el calendari
Preinscripció oberta
Preu: 41,17€ per crèdit (estudiants UE o residents). Curs 2019-2020.
66€ per crèdit (estudiants no UE no residents). Curs 2019-2020.
Centre: Facultat de Dret
https://www.uab.cat/dret/
Idioma:Català (50 %), castellà (50 %).
Universitat coordinadora:Universitat Autònoma de Barcelona

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Web del màster http://masteradvocacia.uab.cat/