Màster en Grafoanàlisi Europea, Grafística, Grafopatologia i Grafologia Forense

PresentacióEl Màster en Grafoanàlisi Europea, Grafística, Grafopatologia i Grafologia Forense et capacitarà per actuar com a Pèrit Cal·lígraf Judicial en la identificació i comprovació de manuscrits i documents, la valoració i emissió de dictàmens d’autenticitat o falsedat de l’escriptura i grafismes (manuscrits, signatures, rúbriques, contractes, notes testamentàries, vots per correu, anònims, grafits, documents mecanografiats i altres impresos oficials).

Aquests estudis van dirigits a totes les persones vinculades a l’àrea de les relacions humanes que pretenen especialitzar-se en les citades tècniques grafoanalítiques com a instrument pràctic de diagnòstic caracterològic i de personalitat, amb especial aplicació patològica i criminològica (àmbit policial i judicial).

Els participants s’habiliten com a pèrits, per actuar en la jurisdicció civil, social, laboral i penal, en torn d’ofici, per designació judicial, o com a pèrit de part, recopilant proves i reflectint-les en els informes pericials, certificant i dictaminant l’autenticitat de suports i continguts documentals. També s’obté l’acreditació professionalitzadora de la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España, per accedir al torn de designacions judicials per intervenir en judicis.

Aplicacions professionals:

 • Determinació d’autoria de signatures i manuscrits.
 • Autentificació de documents.
 • Anàlisi de falsificacions.
 • Verificació i peritatge de firmes i manuscrits.
 • Identificació d’anònims.
 • Protocol·lització de testaments hològrafs.
 • Anàlisi de grafitti vandàlic.
 • Grafopsicologia.
 • Grafopatologia forense.
 • Sociolingüística.
 • Evolució de signatures per patologies, drogodependències, malalties o edat.
 • Discriminació de tintes.
 • Alteracions en suports documentals.
 • Anàlisi de documents (privats, mercantils, oficials).
 • Anàlisi de textos (mecanografiats, impressores, fax, fotocòpies).
 • Datació de documents.


Destinataris

Aquest programa està especialment adreçat a antropòlegs, metges, psiquiatres, psicoterapeutes, psicòlegs, treballadors socials, criminòlegs, detectius privats, docents, pedagogs, educadors, criminalistes, pèrits judicials, responsables i especialistes de la seguretat pública i privada.

Sol·licita l'admissió al programa