Estudiar

Preus especials i descomptes

Consulta tots els preus especials i descomptes a la fitxa web de cada programa

Aquests són els descomptes de què et pots beneficiar en tots els nostres màsters propis i postgraus.

Bonificacions per matrícula i per pagament:

  • 3% de descompte pel pagament complet de l'import de matrícula en el moment de fer-la,en el cas de programes que permeten el pagament fraccionat. 

Preus especials per a titulats de l'Escola FUAB Formació**:

  • Preus especials equivalent  al 5% de descompte als Alumni UAB i FUAB formació titulats de grau, màster o diplomes d'especialització  .
  • Preus especials equivalent al 5% de descompte als qui, havent completat un mòdul d'un programa de màster de formació permanent o diploma d'especialització es matriculin dels crèdits restants per completar-lo
  • Preus especials equivalent al 3% de descompte als titulats d'un curs d'especialització de les escoles de FUAB .

**Aquests descomptes no són en cap cas acumulables entre ells (en cas de pertànyer a més d'un d'aquests col·lectius, hauràs de triar-ne un).