Estudiar

Continguts, coordinació i professorat

Continguts i coordinació

Dedos cogiendo dos balas, dos técnicos mirando una calavera

Continguts i itineraris

El Màster en Criminalística consta de dos postgraus:

 • El Postgrau en Infoanàlisi i Tècniques Avançades en Ciències Forenses (30 ECTS)
 • El Postgrau en Policia Científica i Intel·ligència Criminal (30 ECTS)
 • I un Treball Final de Màster (10 ECTS).


Postgrau en Infoanàlisi i Tècniques Avançades en Ciències Forenses (30 ECTS):

 • Informació, inspecció, metodologia pericial i intervenció judicial.
 • Investigació lofoscòpia i balística.
 • Grafística forense i documentoscòpia.
 • Enginyeria i tècniques avançades de les ciències forenses.
 • Medicina i psicologia, biologia-química forenses.


Postgrau en Policia Científica i Intel·ligència Criminal (30 ECTS):

 • Intel·ligència Criminal (Mòdul comú)
 • Policia científica (Mòdul d’especialització)
 • Documentoscopia (Mòdul d’especialització)


Treball Final de Màster (10 ECTS).


Metodologia

El màster serà eminentment pràctic i es realitzaran sessions en diversos laboratoris forenses. S’analitzaran registres i es farà anàlisi de casos, així com la preparació de diversos informes pericials per part de l’alumne amb tutorització docent.

En el decurs del programa, la direcció del màster realitzarà un seguiment de l’estudiant per tal d’oferir-li recolzament i assegurar la seva evolució. L’alumne també comptarà amb accés a l’aula virtual, on hi podrà trobar disponibles els casos i altres documents del màster.

L’avaluació dels conceptes adquirits pels estudiants s’efectuarà a través de qüestionaris o proves bàsicament pràctiques, presentacions i treballs individuals. És necessària l’assistència mínima del 80% de les hores presencials per tal de superar el màster.


Coordinació del Màster

El màster està coordinat per Francisco Viñals Carrera i Mariluz Puente Balsells: directors fundadors del programa UAB, acadèmics, i autors de la principal bibliografia universitària en Grafística-Documentoscòpia i Grafoanàlisi:

 • Francisco Viñals Carrera: Jurista, criminalista, Cruz de 1ª Clase del Ministerio de Defensa pel seu treball com a grafoanalista y professor del Estado Mayor.
 • Mariluz Puente Balsells: Antropòloga, criminalista, investigadora científica especialitzada en perícia forense.


Professorat


1er any:
 
 • Manuel Ballbé i Mallol.
 • Josep Llobet Aguado.
 • Joan Miquel Capell Manzanares.
 • Jesús R. Toledano Toledano.
 • Marcos Faúndez Zanull.
 • Santiago Crespo Alonso
 • Teresa Pont i Amenós
 • Maria Jesús González
 • Tomás Bernal Lanas
 • Manuel Amable Rodríguez
 • Miguel López-Almodóvar Santigosa.
 • Juan Antonio Pablo Yubero.
 • Francesc Viñals Carrera.
 • Mariluz Puente Balsells.
 • Vicenç Gasulla Fernández.
 • José Maria Vázquez Moya.
 • Ferran Riosalido Núñez.
2on any:
 
 • Manuel Ballbé i Mallol.
 • Santiago Crespo Alonso.
 • Josep Castellà García.
 • Josep Llobet Aguado.
 • Jordi Vitrià Marca.
 • Marcos Faúndez Zanull.
 • Jesús R. Toledano Toledano.
 • Joan Miquel Capell Manzanares.
 • Francesc Viñals Carrera.
 • Mariluz Puente Balsells.
 • Alicia Bofarull Castro.
 • Tomás Bernal Lanas.
 • Lluis Paradell Fernández.
 • Juan Antonio Pablo Yubero
 • Manuel Amable Rodríguez.
 • Miguel López – Almodovar Santigosa.