Estudiar

Continguts i coordinació

Continguts i coordinacióContinguts i itineraris

El Màster en Grafoanàlisi Europea (70 ECTS), consta de dos postgraus:

 

 • El Postgrau en Grafoanàlista Forense (30 ECTS),
 • El Postgrau en Pèrit Cal·lígraf Judicial (30 ECTS),
 • i el Treball Final de Màster (10 ECTS).

L’alumne pot cursar el màster sencer o només algun dels dos postgraus.

 
Postgrau Grafoanalista Forense (30 ECTS):

-    Grafoanàlisi (15 ECTS):

 

 

 • Bases de la grafopsicología, grafologia evolutiva i de l’educació grafològica estructural i dinàmica.
 • Tècniques de la Grafoanàlisi Europea amb valoració de paràmetres segons dominants gràfiques, i obtenció del percentil de les combinacions d’expressió gràfica de la personalitat.

-    Grafoanàlisi Pericial (15 ECTS):

 

 

 • Àmbit social-professional i biogràfic.
 • Aprofundiment especialitzat en casos de Grafopatologia
 • La intervenció del Grafoanalista en casos de Grafologia Criminal-Judicial.
 • Test Gràfic-projectius, expressius i grafològics.


Postgrau Pèrit Cal·lígraf Judicial (30 ECTS):

 

 

 • Fonaments culturals i científics de la perícia cal·ligràfica judicial (6 ECTS).
 • Mètodes i tècniques de perícia cal·ligràfica judicial de les escoles d'Europa (6 ECTS).
 • Grafística, grafoanàlisi de l'escriptura i peritatge sociolingüístic (6 ECTS).
 • Documentoscòpia (6 ECTS).
 • Dret aplicat a la Unió Europea (6 ECTS)


Treball final de màster (10 ECTS)


Metodologia

El màster serà eminentment pràctic i es realitzaran sessions en diversos laboratoris forenses. S’analitzaran registres i es farà anàlisi de casos, així com la preparació de diversos informes pericials per part de l’estudiant amb tutorització docent.

En el decurs del programa la direcció del màster realitzarà un seguiment de l’estudiant per tal d’oferir-li recolzament i assegurar la seva evolució. També comptarà amb accés a l’aula virtual, on hi podrà trobar disponibles els casos i altes documents del màster.

L’avaluació dels conceptes adquirits pels estudiants s’efectuarà a través de qüestionaris o proves bàsicament pràctiques, presentacions i treballs individuals.


Coordinació del màster

El màster està coordinat per Francisco Viñals Carrera i Mariluz Puente Balsells: directors fundadors del programa UAB, i autors de la principal bibliografia universitària en Grafística-Documentoscòpia i Grafoanàlisi:

 

 

 • Francisco Viñals Carrera: Jurista, criminalista, Cruz de 1ª Clase del Ministerio de Defensa pel seu treball como a grafoanalista i professor del Estado Mayor.
 • Mariluz Puente Balsells: Antropòloga, criminalista, investigadora científica especialitzada en perícia forense.  


Professorat

 

 

 

 • Josep Llobet Aguado.
 • Jesús R. Toledano Toledano.
 • Francisco Viñals Carrera.
 • Mariluz Puente Balsells
 • Josep Castellà García.
 • Manel Cruz Collado.
 • José Naval López.
 • Jaume Llonch Vergés.
 • Marisa Iberrti.
 • Manuel Ballbé i Mallol.
 • Maria Dolors Mora Domingo.
 • Teresa Pont Amenós.
 • Mª Lynn Pérez-Calvo Soler.
 • Marie Anne Nauer.
 • José Domínguez Leon.
 • Eva Miñana Pascual.
 • Mari Cruz Garriga Pérez.