Estudiar

Màster en Grafoanàlisi Europea, Grafística, Grafopatologia i Grafologia Forense

Presentació

Imatges de laboratori, exemples d'escriptura i anàlisi de bitllets

El Màster en Grafoanàlisi Europea, Grafística, Grafopatologia i Grafologia Forense (70 ECTS) té dos objectius:

 • Capacitar a professionals per actuar com a Perit Cal·lígraf Judicial en la identificació i comprovació de manuscrits i documents, i la valoració i emissió de dictàmens d’autenticitat o falsedat de l’escriptura i grafismes tals com manuscrits, signatures, rúbriques, contractes, notes testamentàries, vots per correu, anònims, grafitis, documents mecanografiats i altres impresos oficials.
 • Estudiar i aplicar el conjunt de tècniques grafològiques avançades, en l’àmbit de la grafologia forense, orientades a una interpretació científica de les traces identificatives de l’escriptura manuscrita, com a instrument pràctic d’identificació d’escrits i documents.

Botó Més Info Màster Grafoanàlisi

Aplicacions professionals:

 • Determinació d’autoria de signatures i manuscrits.
 • Autentificació de documents.
 • Anàlisi de falsificacions.
 • Verificació i peritatge de firmes i manuscrits.
 • Identificació d’anònims.
 • Protocol·lització de testaments hològrafs.
 • Anàlisi de grafitti vandàlic.
 • Grafopsicologia.
 • Grafopatologia forense.
 • Sociolingüística.
 • Evolució de signatures per patologies, drogodependències, malalties o edat.
 • Discriminació de tintes.
 • Alteracions en suports documentals.
 • Anàlisi de documents (privats, mercantils, oficials).
 • Anàlisi de textos (mecanografiats, impressores, fax, fotocòpies).
 • Datació de documents.

També s’obté l’acreditació professionalitzadora de la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España, per accedir al torn de designacions judicials per intervenir en judicis.

Destinataris

Aquest programa està especialment adreçat a antropòlegs, metges, psiquiatres, psicoterapeutes, psicòlegs, treballadors socials, criminòlegs, detectius privats, docents, pedagogs, educadors, criminalistes, pèrits judicials, responsables i especialistes de la seguretat pública i privada.

Sol·licita l'admissió al programa
 

Aquest màster consta de dos postgraus que es poden cursar individualment: