Oferta de màsters oficials

Llistat dels màsters oficials de la Facultat de Ciències on s'indica el tipus de màster, les places i la modalitat
Nom Tipus Places Modalitat
Electroquímica, Ciència i Tecnologia Interuniversitari
Erasmus Mundus Enginyeria Fotònica, Nanofotònica i Biofotònica / European Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics Erasmus Mundus
Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social Màster Oficial UAB 50 places Presencial
Fotònica / Photonics Interuniversitari
Física d'Altes Energies, Astrofísica i Cosmología / High Energy Physics, Astrophysics and Cosmology Màster Oficial UAB 25 places Presencial
Geologia i Geofísica de Reservoris Interuniversitari
Gestió de Sòls i Aigües Interuniversitari
Història de la Ciència: Ciència, Història i Societat Interuniversitari 25 places Presencial
Modelització per a la Ciència i l'Enginyeria / Modelling for Science and Engineering Màster Oficial UAB 30 places Presencial
Nanociència i Nanotecnologia Avançades / Advanced Nanoscience and Nanotechnology Màster Oficial UAB 30 places Presencial
Paleobiologia i Registre Fòssil / Paleobiology and Fossil Record Interuniversitari 25 places
Química Industrial i Introducció a la Recerca Química / Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research Màster Oficial UAB 45 places Presencial. Docència a l'aula i al laboratori
Recursos Minerals i Riscos Geològics Interuniversitari