Pràctiques

Les pràctiques són optatives. L'objectiu específic consisteix en realitzar un treball pràctic en un context internacional, multilingüe i multicultural. En les pràctiques es posen en joc tota una sèrie de competències generals com ara:
  • Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-lo de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
  • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
  • Respectar la diversitat i pluralitat d'idees, persones i situacions.
  • Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional

Relació de centres de pràctiques

Actualment la facultat compta amb unes 300 entitats col•laboradores per aquest programa.

Podeu consultar més informació a l'apartat de Pràctiques.