Pla d'estudis Grau en Psicologia

Fira virtual de graus: preguntes i respostes!

Divendres 7 de maig: apunta’t a la Fira virtual de graus: preguntes i respostes!. Fem sessions informatives per aclarir tots els dubtes amb professores i estudiants dels graus UAB.

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Psicologia

Horaris

Es programen cinc grups en diferente horaris.

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 60      
2n curs   60    
3r curs   60    
4t curs     54 6
Totals 60 120 54 6

Període lectiu

Matriculació anual. Planificació d'assignatures semestral, tret de dues assignatures que són anuals.

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Mencions

- Menció en Psicologia de la Salut
- Menció en Psicologia Clínica de la Infància i l'Adolescència
- Menció en Psicologia Clínica de l'Edat Adulta
- Menció en Anàlisi i Intervenció en Psicologia Social
- Menció en Psicologia del Treball i les Organitzacions
- Menció en Anàlisi i Intervenció Psicoeducatives

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
1r semestre
- Història de la Psicologia
- Personalitat i Diferències Individuals
- Processos Psicològics: Atenció i Percepció
- Psicologia Evolutiva I
- Fonaments de Psicobiologia I
2n semestre
- La Dimensió Social de la Persona
- Processos Psicològics: Motivació i Emoció
- Mètodes, Disseny i Tècniques d'Investigació
- Fonaments de Psicobiologia II
1r semestre
- Psicologia Fisiològica I
- Anàlisi de Dades
- Processos Psicològics: Aprenentatge i Condicionament
- Psicopatologia al Llarg del Cicle Vital
- Influència Social i Grups
2n semestre
- Psicologia Fisiològica II
- Models Estadístics i Psicomètrics
- Processos Psicològics: Memòria
- Avaluació Psicològica
- Psicologia Evolutiva II
3r curs 4t curs
1r semestre
- Psicologia de l'Educació
- Psicometria
- Introducció al Tractament Psicològic
2n semestre
- Psicologia Social del Món Contemporani
- Psicologia de les Organitzacions
- Processos Psicològics: Pensament i Llenguatge
Anual
- Pràctiques Integrades
- Pràcticum

- Treball de Final de Grau (anual)

Assignatures optatives

 

Menció en Psicologia de la Salut Menció en Psicologia Clínica de la Infància i l'Adolescència Menció en Psicologia Clínica de l'Edat Adulta
Cal triar l'assignatura marcada amb l'asterisc i, com a mínim, una assignatura de cada bloc per a obtenir la menció. S'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits (5 assignatures).

- Psicologia de la Salut: Fonaments (*)
BLOC A
- Intervenció en Psicologia de la Salut
- Educació per a la Salut
- Estrès i Salut
BLOC B
- Àmbits d'Aplicació en Psicologia de la Salut
- Activitat Física i Salut
- Psicologia i Envelliment
- Psicologia de l'Esport
- Psicologia Social Aplicada
- Valoració de Preferències i Presa de Decisions (1)
- Pràctiques Externes

 
Cal triar, com a mínim, dues assignatures del bloc A i una del bloc B per a obtenir la menció. S'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits (5 assignatures).

BLOC A
- Psicopatologia de la Infància i l'Adolescència
- Avaluació Psicològica Clínica en la Infància i l'Adolescència
- Tractaments Cognitivoconductuals en la Infància i l'Adolescència
- Discapacitat Intel·lectual i Trastorns del Desenvolupament
BLOC B
- Elaboració i Anàlisi d'Enquestes (1)
- Tècniques d'Observació (1)
- Psicoendocrinologia
- Psicofarmacologia
- Psicogenètica
- Infància i Famílies en Contextos de Dificultats
- Pràctiques Externes
Cal triar, com a mínim, dues assignatures del bloc A i una del bloc B per a obtenir la menció. S'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits (5 assignatures).

BLOC A
 - Psicopatologia de l'Edat Adulta
- Avaluació Psicològica Clínica en l'Edat Adulta
- Tractaments Cognitivoconductuals en l'Edat Adulta
- Trastorns de la Personalitat
- Neuropsicologia Clínica
BLOC B
- Elaboració i Anàlisi d'Enquestes (1)
- Tècniques d'Observació (1)
- Psicoendocrinologia
- Psicofarmacologia
- Psicogenètica
- Pràctiques Externes
 
Menció en Psicologia del Treball i les Organitzacions Menció en Anàlisi i Intervenció en Psicologia Social  Menció en Anàlisi i Intervenció Psicoeducatives
Cal triar, com a mínim, dues assignatures del bloc A i una del B per a obtenir la menció. S'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits (5 assignatures).
 

BLOC A
 - Psicologia del Treball
- Planificació i Gestió de Recursos Humans
- Intervenció i Consultoria de Processos
- Gestió del Temps
- Investigació i Coneixement Psicosocial
BLOC B
- Valoració de Preferències i Presa de Decisions (1)
- Auditoria Sociolaboral (1)
- Estrès i Salut
- Psicologia de la Comunicació Publicitària
- Tècniques de Gestió de la Informació (1)
- Pràctiques Externes
 
Cal triar, com a mínim, dues assignatures del bloc A i una del bloc B per a obtenir la menció. S'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits (5 assignatures).

BLOC A
  - Psicologia Social per a l'Anàlisi i la Intervenció
- Intervenció Social i Comunitària
- Acció Pública i Canvi Social
- Psicologia Social Aplicada

BLOC B
- Tècniques de Gestió de la Informació (1)
- Investigació i Coneixement Psicosocial
- Psicologia i Envelliment
- Psicologia Cultural i de la Comunicació
- Infància i Famílies en Contextos de Dificultats
- Psicologia Forense: Processos Cognitius
- Pràctiques Externes

Cal triar, com a mínim, dues assignatures del bloc A i una del B per a obtenir la menció. S'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits (5 assignatures).

BLOC A
 - Estratègies d'Aprenentatge
- Anàlisi de la Interacció Docent
- Intel·ligència i Processos Cognitius
- Pràctica de la Intervenció Educativa i Psicosocial


BLOC B
- Sordesa i Trastorns d'Aprenentatge (1)
- Imatges i Símbols: Relacions Afectives i de Gènere
- Psicologia Cultural i de la Comunicació
- Aprenentatge de la Llengua Oral i Escrita
- Evolució del Cervell, la Cognició i la Intel·ligència (1)
- Psicologia de l'Esport
- Pràctiques Externes


(1) Aquestes assignatures no es programen durant el curs 2020-2021.