Accés Grau en Psicologia

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Opció Nota de tall curs 24-25
Des de Batxillerat + PAU i des dels CFGS Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
  • Biologia (0,2)
  • Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci (0,1)
  • Física (0,1)
  • Matemàtiques (0,2)
  • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials (0,2)
  • Química (0,1)

Només per a l'alumnat que s'ha examinat d'aquesta matèria el 2022-2023:

  • Història de la Filosofia (0,1)
9,887
Proves d'accés per a majors de 25 anys Opció Ciències de la Salut

5,250 CAT-concordant/ 7,910 NO CAT-concordant 

Altres Proves + de 45 anys 6,333
Titulats universitaris 7,400
Canvi d'estudis i convalidacions  

Codi de preinscripció

21081

Perfil de l’estudiant

El grau en Psicologia està adreçat a la formació de professionals en els aspectes científics i tècnics requerits per a la promoció de la salut, la qualitat de vida de les persones i per a la resolució dels problemes psicològics en els diferents àmbits consolidats i emergents de la disciplina (sanitari, educatiu, de recursos humans...). Per a fer aquests estudis es recomana tenir capacitat d'observació i anàlisi crítica, així com capacitat d'autocrítica i control emocional. L'estudiant d'aquest grau també ha de ser capaç d'estudiar i de treballar individualment i en grup, i tenir habilitats d'organització i planificació manifestes.

Formació complementària

Accions propedèutiques:

  • Biologia per a l'estudiantat de psicologia (15h)
  • Quan el Chat GPT no respon: comunicar amb eficàcia en logopèdia i psicologia (15h)

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).