Accés Grau en Psicologia

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Opció Nota de tall curs 21-22
Des de Batxillerat + PAU i des dels CFGS Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
  • Biologia (0,2)
  • Economia de l'Empresa (0,1)
  • Física (0,1)
  • Història de la Filosofia (0,1)
  • Matemàtiques (0,2)
  • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials (0,2)
  • Química (0,1)
9,974
Proves d'accés per a majors de 25 anys Opció Ciències de la Salut 5,125
Altres Proves + de 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions
5,000
7,129

Codi de preinscripció

21081

Perfil de l’estudiant

El grau en Psicologia està adreçat a la formació de professionals en els aspectes científics i tècnics requerits per a la promoció de la salut, la qualitat de vida de les persones i per a la resolució dels problemes psicològics en els diferents àmbits consolidats i emergents de la disciplina (sanitari, educatiu, de recursos humans...). Per a fer aquests estudis es recomana tenir capacitat d'observació i anàlisi crítica, així com capacitat d'autocrítica i control emocional. L'estudiant d'aquest grau també ha de ser capaç d'estudiar i de treballar individualment i en grup, i tenir habilitats d'organització i planificació manifestes.

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).