Pla d'estudis Grau en Psicologia

Campus virtual i altres espais

Les assignatures de la titulació tenen a la seva disposició dues plataformes virtuals:

  • el Campus Virtual de la UAB
  • la plataforma Moodle de la pròpia facultat (Psicovirtual)

Ambdues plataformes permeten la interacció de l'estudiant amb els materials de l'assignatura, el lliurament d'activitats digitals i la interacció amb l'equip docent. La tria d'una o altra plataforma depèn de l'equip docent de cada assignatura, però l'estudiant disposa d'un accés integrat independent de la plataforma utilitzada.

Equipaments

AULARI:
  • 1 Aula Magna amb una capacitat de 220 persones
  • 1 Sala de Graus amb una capacitat de 102 persones
  • 5 aules amb una capacitat entre 110-140 persones
  • 5 aules amb una capacitat entre 70-75 persones
  • 3 aules amb una capacitat màxima de 50 persones
  • 5 aules amb una capacitat variable entre 25-35 persones
  • 5 aules d'informàtica amb una capacitat de 24 persones. Les aules d'informàtica es poden fer servir per ús lliure quan no s'hi faci classe. Tots els ordinadors disposen d'un programari extens i tenen accés a Internet. Els estudiants disposaran de 5Mb de disc dur d'ús personal en el servidor i podran accedir en xarxa a un servei d'impressió.
  • 1 aula laboratori docent amb una capacitat màxima de 32 persones

Per defecte, totes les aules de la Facultat consten dels següents equipaments audiovisuals: ordinador connectat a la xarxa UAB, canó i pantalla de projecció, aparell de DVD, micròfon i connexió a xarxa wifi. De forma addicional, l'aula magna compta amb una pantalla tàctil que permet l'us de pissarra digital i està també equipada amb sistemes de so apropiats per a persones amb discapacitats auditives. Les aules P07 i P08 també disposen de pantalla tàctil i les aules 32, 33, 34 i 35 estan equipades amb pissarra digital.

SALES D'ESTUDI:

La Facultat disposa d'espais equipats amb taules, cadires i connexió wifi que funcionen com a sala d'estudi. A l'ala B5 es disposa d'un espai amb una capacitat per 32 estudiants i a l'ala B7 es disposa d'una zona d'estudi amb una capacitat per a 28 estudiants.