Pla d'estudis Grau en Psicologia

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2023-2024. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 102607 - Fonaments de Psicobiologia I

 102606 - Fonaments de Psicobiologia II

 102580 - Història de la Psicologia

 102579 - La dimensió Social de la Persona

 102566 - Mètodes, Dissenys i Tècniques d'Investigació

 102578 - Personalitat i Diferències Individuals

 102577 - Processos Psicològics: Atenció i Percepció

 102576 - Processos Psicològics: Motivació i Emoció

 102575 - Psicologia Evolutiva I

2n curs

 102571 - Anàlisi de Dades

 102574 - Avaluació Psicològica

 102602 - Influència Social i Grups

 102570 - Models Estadístics i Psicomètrics

 102605 - Processos Psicològics: Aprenentatge i Condicionament

 102604 - Processos Psicològics: Memòria

 102549 - Psicologia Evolutiva II

 102547 - Psicologia Fisiològica I

 102546 - Psicologia Fisiològica II

 102572 - Psicopatologia al Llarg del Cicle Vital

3r curs

 106400 - Introducció a la Psicologia de la Salut

 102573 - Introducció al Tractament Psicològic

 106401 - Pràctiques Integrades

 102603 - Processos Psicològics: Pensament i Llenguatge

 102548 - Psicologia de l'Educació

 102559 - Psicologia de les Organitzacions

 102601 - Psicologia Social del Món Contemporani

 102569 - Psicometria

4t curs

 106402 - Pràctiques Externes

 102608 - Treball de Final de Grau

Optatives

 102536 - Acció Pública i Canvi Social

 102558 - Activitat Física i Salut

 102596 - Àmbits d'Aplicació en Psicologia de la Salut

 105773 - Anàlisi de la Interacció Docent

 102568 - Aprenentatge del Llenguatge Oral i Escrit

 105774 - Avaluació Psicològica Clínica en l'Edat Adulta

 102540 - Avaluació Psicològica Clínica en la Infància i l'Adolescència

 102539 - Discapacitat Intel·lectual i Trastorns del Desenvolupament

 102595 - Educació per a la Salut

 102598 - Estratègies d'Aprenentatge

 102594 - Estrès i Salut

 102562 - Gestió del Temps

 102583 - Imatges i Símbols: Relacions Afectives i de Gènere

 102582 - Infància i Famílies en Contexts de Dificultats

 102597 - Intel·ligència i Processos Cognitius

 102593 - Intervenció en Psicologia de la Salut

 102590 - Intervenció i Consultoria de Processos

 102565 - Intervenció Social i Comunitària

 102535 - Investigació i Coneixement Psicosocial

 102544 - Neuropsicologia Clínica

 102589 - Planificació i Gestió de Recursos Humans

 106165 - Pràctica de la Intervenció Educativa i Psicosocial

 102586 - Psicoendocrinologia

 102585 - Psicofarmacologia

 102584 - Psicogenètica

 102564 - Psicologia Cultural i de la Comunicació

 102557 - Psicologia de l'Esport

 102561 - Psicologia de la Comunicació Publicitària

 102588 - Psicologia del Treball

 106164 - Psicologia Forense: Processos Cognitius

 102581 - Psicologia i Envelliment

 102563 - Psicologia Social Aplicada

 102534 - Psicologia Social per a l'Anàlisi i la Intervenció

 105775 - Psicopatologia de l'Edat Adulta

 102538 - Psicopatologia de la Infància i l'Adolescència

 105776 - Tractaments Cognitivoconductuals en l'Edat Adulta

 102537 - Tractaments Cognitivoconductuals en la Infància i l'Adolescència

 102541 - Trastorns de la Personalitat