Presentació

El grau en Psicologia de la UAB ofereix un panorama molt complet dels àmbits laborals i de recerca dels psicòlegs, tant en els camps tradicionals com en els emergents. A més, els estudiants reben formació des dels diferents corrents metodològics i de pensament, i se'n fomenta així la capacitat crítica.

Els estudiants tenen la possibilitat d'escollir un dels següents itineraris formatius: Menció en Psicologia de la Salut; Menció en Psicologia Clínica de la Infància i de l'Adolescència, Menció en Psicologia Clínica d'Adults, Menció en Psicologia del Treball i les Organitzacions, Menció en Anàlisi i Intervenció en Psicologia Social i Menció en Anàlisi i Intervenció Psicoeducativa.

El grau en Psicologia i el màster de Psicologia General Sanitària, també impartit a la UAB, són requisits per exercir la nova pofessió sanitària regulada anomenada psicologia general sanitària.

La formació que ofereix aquest grau està molt ben considerada tant en l'àmbit sanitari con en els altres àmbits d'exercici professional (educatiu, social, etc.). Així, en l'àmbit de la psicologia dels recursos humans i les organitzacions, està molt ben valorada per les empreses. En els programes de postgrau relacionats amb la psicologia clínica i de la salut, se sol prioritzar les sol·licituds d'ingrés dels estudiants de la nostra facultat perquè es considera que la seva formació en aquest àmbit és molt completa.

D'altra banda, el Laboratori de Prestació de Serveis de la Facultat de Psicologia afavoreix l'apropament dels professionals a la UAB i serveix de centre de pràctiques professionals per als estudiants en els àmbits educatiu, social i de salut.

La Facultat de Psicologia de la UAB és reconeguda internacionalment per la seva activitat investigadora. Va participar en la creació de la Unitat de Trauma, Crisi i Conflictes de Barcelona (UTCCB) primer centre especialitzat en trauma a escala estatal creat conjuntament pel Col·legi de Psicòlegs de Catalunya i el Laboratori de Prestació de Serveis de la Facultat. Els professionals de la Unitat ofereixen atenció personalitzada els 365 dies de l'any i les 24 hores del dia i afavoreix les pràctiques dels estudiants.

El professorat, membre de diversos departaments (Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació, de Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut, de Psicologia Clínica i de la Salut i de Psicologia Social) s'organitza en més de 30 grups d’investigació, tot desenvolupant una potent tasca investigadora.

Perfil de l’estudiant

El grau en Psicologia està adreçat a la formació de professionals en els aspectes científics i tècnics requerits per a la promoció de la salut, la qualitat de vida de les persones i per a la resolució dels problemes psicològics en els diferents àmbits consolidats i emergents de la disciplina (sanitari, educatiu, de recursos humans...). Per a fer aquests estudis es recomana tenir capacitat d'observació i anàlisi crítica, així com capacitat d'autocrítica i control emocional. L'estudiant d'aquest grau també ha de ser capaç d'estudiar i de treballar individualment i en grup, i tenir habilitats d'organització i planificació manifestes.

Sortides professionals

Àmbit sanitari (*):

 • Centres sanitaris de salut mental infantil i juvenil
 • Centres sanitaris de salut mental de persones adultes
 • Unitats hospitalàries d'aguts
 • Neuropsicologia
 • Cures pal·liatives
 • Centres sociosanitaris de malalties cròniques
 • Agències de salut pública
 • Serveis socials d'administracions públiques
 • Centres de dia
 • Centres de tractament de toxicomanies
 • Serveis sociosanitaris per a persones discapacitades
 • Centres per a gent gran
 • Altres

Àmbits no sanitaris:

 • Recursos humans i psicologia del treball
 • Assessorament i avaluació psicològica en l'àmbit educatiu
 • Assistència psicològica en presons o centres de reinserció social
 • Psicologia forense i peritatge judicial
 • Psicologia de l'esport
 • Seguretat viària
 • Dinamització social
 • Atenció a col·lectius desafavorits
 • Publicitat i màrqueting
 • Docència i recerca científica
 • Altres
(*) Per poder exercir en aquest àmbit segons l'actual normativa, vigent des de 2014, és obligatori disposar del títol de psicòleg general sanitari.

Coordinador i equip de coordinació

 • Vicedegana d'Afers Acadèmics i Qualitat Docent: Tatiana Rovira Faixa

          Adreça e-mail:    Tatiana.Rovira@uab.cat
 

 • Coordinadora de Psicologia: Eva Penelo Werner
          Adreça e-mail:    coordinador.grau.psicologia@uab.cat

 • Coordinadora d'Intercanvis: Judit Castellà Mate
          Adreça e-mail:      coord.intercanvis.psicologia@uab.cat

 • Vicedegà de Pràctiques i Estudiants: Tomas Blasco Blasco
          Adreça e-mail:   Tomas.Blasco@uab.cat 

Professorat

Consulta el llistat de professors

Avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina de l'estudiant de manera progressiva.

Horaris

Es programen cinc grups en diferente horaris.

Calendari Acadèmic Grau 2018-2019

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Facultat de Psicologia
https://www.uab.cat/psicologia/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: 21081
360 places
Nombre de crèdits: 240
Durada: 4 anys
Idioma: Català (70%), castellà (27%) i anglès (3%)
Preu per crèdit: 35,77 euros
Presencial
Període lectiu: Matriculació anual. Planificació d'assignatures semestral, tret de dues assignatures que són anuals.
Règim d’estudi: Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.
Títol que s'obté: graduat/da en Psicologia
Ciències de la Salut

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició