Grau en Psicologia

Podràs formar-te com a professional del comportament humà al servei de les persones i dels grups, en una universitat capdavantera que ocupa posicions destacades als diferents rànquings mundials

Informació general

Grau en Psicologia

Vols millorar el benestar de les persones? El grau en Psicologia de la UAB et prepara per a una professió dedicada a la salut i la seva promoció, la qualitat de vida de les persones i la resolució dels problemes psicològics en àmbits diversos de la disciplina (sanitari, educatiu, psicosocial, de recursos humans...)

 • T’ofereix un panorama molt complet dels àmbits laborals i de recerca de la professió, tant en els camps psicològics tradicionals com en els emergents
 • Podràs triar entre diferents itineraris formatius, com la psicologia clínica i de la salut, del treball i les organitzacions, i l’anàlisi i intervenció psicoeducativa i en psicologia social
 • Comptem amb una àmplia oferta de centres de pràctiques on podràs complementar la teva formació docent en contextos reals
 • Apostem per la internacionalització: podràs triar entre moltes universitats estatals i estrangeres per a fer-hi una estada
 • El grau en Psicologia i el màster en Psicologia General Sanitària de la UAB et permetran exercir la nova professió sanitària regulada
 • També podràs continuar la teva formació cursant algun dels màsters professionalitzadors o de recerca que t’ofereix la nostra facultat

Sortides professionals

Àmbit sanitari (*):

 • Centres sanitaris de salut mental infantil i juvenil
 • Centres sanitaris de salut mental de persones adultes
 • Unitats hospitalàries d'aguts
 • Neuropsicologia
 • Cures pal·liatives
 • Centres sociosanitaris de malalties cròniques
 • Agències de salut pública
 • Serveis socials d'administracions públiques
 • Centres de dia
 • Centres de tractament de toxicomanies
 • Serveis sociosanitaris per a persones discapacitades
 • Centres per a gent gran
 • Altres

Altres àmbits:

 • Recursos humans i psicologia del treball
 • Assessorament i avaluació psicològica en l'àmbit educatiu
 • Assistència psicològica en presons o centres de reinserció social
 • Psicologia forense i peritatge judicial
 • Psicologia de l'esport
 • Seguretat viària
 • Dinamització social
 • Atenció a col·lectius desafavorits
 • Publicitat i màrqueting
 • Docència i recerca científica
 • Altres
(*) Per poder exercir en aquest àmbit segons l'actual normativa, vigent des de 2014, és obligatori disposar del títol en psicologia general sanitària.

Testimonis

Programes de mobilitat

Llistat d’universitats amb programes d’intercanvi

Intercanvis amb universitats europees (Erasmus):
En l'actualitat, la Facultat de Psicologia té establerts convenis per estudiants de psicologia amb 50 universitats europees d'Alemanya, Àustria, Bèlgica, França, Hongria, Itàlia, Lituània, Noruega, Països Baixos, Polònia, Portugal, República Txeca, Regne Unit, Suïssa, Turquia i Xipre.

Intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol (SICUE): 
Existeixen 16 convenis amb les universitats de Bilbao, Castelló, Granada, Madrid, Oviedo, Palma de Mallorca, Salamanca, Santiago de Compostela, Sant Sebastià, Saragossa, Sevilla, Tarragona, Tenerife i València.

UAB Exchange Programme amb universitats d'arreu del món:
Els alumnes de la Facultat de Psicologia poden accedir a places signades amb diverses universitats d'Amèrica, Àsia i Oceania.

Espai de Mobilitat i Intercanvis del Campus Virtual.
Aquesta eina, creada per la Facultat de Psicologia (i pionera a la UAB) té com a objectiu facilitar i promoure la participació dels estudiants de la Facultat als programes d'intercanvi establerts per la UAB, a més d'agilitzar el diàleg i l'intercanvi d'informació entre alumnes participants i futurs alumnes de mobilitat.

Are you selected to study at the Faculty of Psychology as an exchange student? Check the Procedure for incoming students.

Documentació addicional sobre els programes d’intercanvi

Pràctiques

Relació de centres de pràctiques

Departament de Psicologia Clínica i de la Salut: unitats de psiquiatria en centres hospitalaris, centres de rehabilitació de trastorns mentals severs, centres de salut mental d'adults i d'infants, centres d'atenció a les drogodependències, centres d'atenció als trastorns d'alimentació, centres penitenciaris, centres especials de treball, centres d'atenció a demències, centres d'atenció a la primera infància (CDIAP), entre d'altres.
Departament de Psicologia Social: centres penitenciaris, departaments de recursos humans en empreses, centres de formació laboral per persones amb discapacitat, empreses de treball temporal, centres d'inserció laboral, centres especialitzats en estudis de mercat, programes socials i comunitaris, programes d'assessorament i promoció de la salut, entre d'altres.
Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació: centres educatius (escoles i instituts), centres d'educació especial, tallers ocupacionals, residències geriàtriques, centres sociosanitaris, centres d'atenció a persones amb discapacitat intel·lectual, equips d'atenció pedagògica (EAP), centres d'atenció a la primera infància (CDIAP), entre d'altres.
Servei de Psicologia i Logopèdia de la Facultat de Psicologia (SPL): des d'aquest laboratori s'ofereixen programes de recerca i altres programes, coordinats per professorat de la facultat, en què els i les estudiants poden col·laborar.


 

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Grau en Psicologia Accedir a l'apartat de El grau en xifres

Més informació