L'alumnat de nou accés assisteix a la Jornada d’acollida organitzada per la Facultat de Psicologia

Entrada Facultat
El divendres dia 6 de setembre, alumnat de nou accés del Grau en Psicologia i del Grau en Logopèdia, del curs 2019-2020 van assistir a la Jornada d’acollida que organitza el Centre per donar-los la benvinguda.

06/09/2019

La Jornada d’acollida es va dividir en dues sessions, una a les 10.00h per al Grau en Psicologia i l’altra a les 12.00h per al Grau en Logopèdia.

La degana, Tatiana Rovira, va iniciar l’acte donant la benvinguda a totes les persones que hi van assistir. En la seva intervenció va destacar la importància, per a l’alumnat universitari, de tenir un protagonisme actiu en el seu procés d’aprenentatge.

A continuació la coordinadora del Grau en Psicologia, Eva Penelo, i la Tatiana Rovira, en nom de la coordinadora del Grau en Logopèdia, Melina Aparici,  van proporcionar informacions sobre les qüestions acadèmiques més rellevants per a l’alumnat.

Tot seguit, la secretària de la Facultat de Psicologia, Anna Vale, junt amb dues representants de la Unitat de Dinamització Comunitària, Laura Buch i Laura Martín, van donar a conèixer aspectes sobre l’estructura de govern del centre, la participació de l’alumnat als òrgans de govern i la figura de les persones delegades de grup.

També va informar sobre el Servei d’Informàtica del Centre en David Yeste, tècnic del SID (Servei d’Informàtica Distribuïda).

Finalment es va obrir un torn de paraules en el què l'alumnat va poder formular diferents qüestions sobre aspectes acadèmics. 

Podeu consultar les presentacions en els següents enllaços.
Grau en Psicologia
Grau en Logopèdia
Servei d'Informàtica Distribuïda