Presentació

Estadística Aplicada

L’àmbit al qual pertany el grau es troba entre les posicions 151 i 200 de la quarta edició del QS World University Rankings by Subject

El grau d'Estadística Aplicada (GEA) proporciona als estudiants una formació en estadística i una elevada capacitat analítica, de comunicació i d'objectivitat. Els estudiants esdevindran experts en l'ús de les eines quantitatives en què es basa la recerca experimental i l'anàlisi científica de les dades.

A diferència d'altres graus existents, aquest grau aposta per un perfil aplicat i orientat cap al treball en equips multidisciplinaris, i respon així a les necessitats de l'exercici professional de l'Estadística.

Un dels trets característics de la societat actual és la gran quantitat d'informació generada per diferents mitjans. A més, el desenvolupament progressiu i continuat de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) ha accelerat aquest fenomen de manera notable i ha facilitat la difusió a escala mundial de grans volums de dades. 

La figura de l'expert en estadística es fa imprescindible en els projectes amb equips multidisciplinaris, en què s'ha de treballar cooperant amb els especialistes d'altres àmbits i participant en tot el procés de decisió, des del disseny experimental fins a l'extracció de models i tendències per a la interpretació dels resultats.

 

 

Perfil de l’estudiant

El perfil recomanat per accedir al Grau d'Estadística Aplicada és el d'un estudiant interessat en les tècniques d'anàlisi de la informació i en les seves aplicacions en la presa de decisions en camps molt diversos del coneixement com poden ser les ciències de la vida i de la salut, l'enginyeria, l'economia, la sociologia, les ciències experimentals, etc.

Entre les qualitats desitjables per al futur estudiant d'aquest grau destaquen la capacitat d'anàlisi i de concreció, l'interès pel raonament lògic i la informàtica, una certa habilitat en el càlcul i la capacitat de treballar en equip.
Es recomana haver cursat les assignatures de Matemàtiques o Matemàtiques per a les Ciències Socials al batxillerat.

Sortides professionals

L'obtenció d'avantatges competitius mitjançant l'ús de dades ha definit la professió de científic de dades. És una professió nova i emergent, situada entre les que presenten més expectatives d'ocupació. La raó és simple: el científic de dades té un paper transversal, perquè el tractament de dades és essencial gairabé en qualsevol sector econòmic, i té coses a dir en qualsevol fenomen social. El científic de dades ha de tenir, preferentment, una formació estadística i/o treballar en un equip multidisciplinari amb estadístics, tot i que possiblement també amb economistes, informàtics, matemàtics i altres titulats.
Alguns exemples de camps concrets en els quals hi ha empreses i institucions que usen l'estadística de manera activa són:
- L'àmbit de l'economia i les finances: anàlisi de dades financeres i concessió de crèdits, recerca sobre sondejos d'opinió, màrqueting i departaments de vendes, anàlisi de la competència i, en general, assessorament, consultoria i identificació de nínxols de mercat.
- L'àmbit de la indústria i dels serveis: disseny d'experiments, control de qualitat, millora de processos i productes, logística i optimització de processos de distribució, geolocalització de fenòmens i de persones, comerç al detall i comerç electrònic, recomanació de compres, màrqueting directe, etc.
- L'àmbit de les ciències de la vida, de la salut, la biosanitat i la psicologia: sanitat, medicina, salut pública, gestió hospitalària i atenció sanitària, indústria farmacèutica, sanitat animal, assajos clínics, medi ambient, biologia, agricultura, ciències del mar.
- L'àmbit de les administracions públiques: instituts oficials d'estadística, centres d'estudis sociològics i de tendències socials i d'opinió pública, projeccions demogràfiques, explotació d'informació cadastral, administració local (ciutats intel·ligents, col·laboració ciutadana i relació amb els ciutadans), avaluació de polítiques públiques, etc.
- L'àmbit acadèmic, de la docència i la recerca: ensenyament secundari, docència universitària i recerca, formació continuada, recerca bàsica.
- L'àmbit dels mitjans de comunicació i de les xarxes socials: premsa, ràdio, televisió, cinema, periodisme d'investigació i de dades. No es pot deixar de banda l'analítica web (visites, visitants, temps a les pàgines, visites noves, pàgines per visita, etc.).

Coordinador i equip de coordinació

Fes clic en el següent enllaç per saber quins són els coordinadors de les titulacions que s'imparteixen a la facultat.

Coordinació de Titulacions 

Professorat

Consulta el llistat de professors

Avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina desenvolupada per l'estudiant a partir de les classes rebudes, les pràctiques i les presentacions orals i escrites. En algunes assignatures es fan proves de síntesi, finals i/o parcials.

Horaris

HORARIS 

CALENDARI ACADÈMIC 2018/2019

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Facultat de Ciències
https://www.uab.cat/ciencies/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: 91903
40 places
Nombre de crèdits: 240
Durada: 4 anys
Universitat coordinadora: Universitat Autònoma de Barcelona
Altres universitats participants: Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
Idioma: Català (75%), castellà (20%) i anglès (5%).
Preu per crèdit: 35,77 euros
Presencial
Període lectiu: Matriculació anual i planificació d'assignatures semestral.
Règim d’estudi: Possibilitat de cursar la via lenta (temps parcial): 30 crèdits en la primera matrícula i entre 24 i 42 crèdits en la resta de matrícules.
Títol que s'obté: graduat/da en Estadística Aplicada
Ciències

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició