Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Opció Nota de tall curs 18-19

Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS

Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:

  • Biologia (0,2)
  • Ciències de la Terra i Mediambientals (0,1)
  • Electrotècnia (0,1)
  • Física (0,1)
  • Matemàtiques (0,2)
  • Química (0,1)
  • Tecnologia Industrial (0,1)

5,000

Proves d'accés per a majors de  25 anys Opció Ciències 5,313
Altres Acreditació professional + 40 anys
Proves + de 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions

---
5,000

Codi de preinscripció

21128

Perfil de l’estudiant

El perfil recomanat per accedir al Grau d'Estadística Aplicada és el d'un estudiant interessat en les tècniques d'anàlisi de la informació i en les seves aplicacions en la presa de decisions en camps molt diversos del coneixement com poden ser les ciències de la vida i de la salut, l'enginyeria, l'economia, la sociologia, les ciències experimentals, etc.

Entre les qualitats desitjables per al futur estudiant d'aquest grau destaquen la capacitat d'anàlisi i de concreció, l'interès pel raonament lògic i la informàtica, una certa habilitat en el càlcul i la capacitat de treballar en equip.
Es recomana haver cursat les assignatures de Matemàtiques o Matemàtiques per a les Ciències Socials al batxillerat.

Formació complementària

  • Curs propedèutic de Física per a científics
  • Curs propedèutic de Matemàtiques per a científics
  • Curs propedèutic de Química per a científics