Matrícula Grau en Estadística Aplicada

Matrícula de 1r curs, pas a pas

La matrícula de primer curs es fa online, sense que et calgui sortir de casa. 

Si encara no ho has fet, consulta el Pas a pas per fer la matrícula de 1r curs, on t'expliquem de manera general com funciona la matrícula online de nou accés. En aquesta pàgina, tens les informacions de matrícula que has de tenir en compte específicament en el teu grau. 

Si us plau, llegeix amb atenció tota la informació abans de fer la teva matrícula online.

Sessió informativa de matrícula

Informació per a la Matrícula Alumnes 1er Curs

 

Dates de matrícula

1a Assignació. Estudiants assignats en 1ra preferència: dades del curs 2021-22 pendents de confirmar.

 

Estudiants assignats altres preferències que accepten com a definitiva la plaça assignada mitjançant el tràmit Assignació definitiva: dades del curs 2021-22 1 pendents de confirmar.


2a Assignació: dades del curs 2021-22 pendents de confirmar. 

L'estudiant haurà de matricular-se en les dates assenyalades. Si no ha fa, perdrà la plaça assignada.

Acollida d'estudiants i inici de curs

Dades del curs 2021-22 pendents de confirmar.

Més informació

Dates destacades del curs 2020/2021
Guia de l'estudiant
Cursos propedèutics

Horaris i dates d'exàmens

Els horaris i les dates de classe i exàmens, són provisionals. Qualsevol modificació que es pugui produir es publicarà oportunament al web de la Facultat de Ciències o es comunicarà a través de la coordinació/professorat de la vostra titulació.
La programació d'horaris i aules on s'impartirà la docència es publicarà a la pàgina web de la facultat a partir del dia 15 de setembre.
Podeu accedir als horaris i aules de docència des dels ordinadors públics situats davant la gestió acadèmica, o des del vostre smartphone amb els codis QR que trobareu als cartells dels taulers d’informació de la facultat.

 

Informació dels estudis de Grau a la web del Departament de Matemàtiques

Informació relacionada

Formulari de prematrícula
Informació Taxes Matrícula
Informació important per a Becaris
Ordre de Domiciliació
Suport a estudiants amb Necessitats Educatives Específiques - PIUNE

Inici de les classes

Dades del curs 2021-22 pendentes de confirmar.

Horaris de les assignatures

Horaris i Exàmens