Pla d'estudis Grau en Estadística Aplicada

Campus virtual i altres espais

Les assignatures de la titulació tenen a la seva disposició una plataforma virtual:

  • el Campus Virtual de la UAB

Aquesta plataforma permet la interacció de l'estudiant amb els materials de l'assignatura, el lliurament d'activitats digitals i la interacció amb l'equip docent.

Equipaments

Material recomanat a l’estudiant

La docència de 2on a 4rt curs requereix per part dels alumnes l’ús del seu ordinador portàtil personal.