Presentació

Grau de Ciència Política i Gestió Pública

El grau en Ciència Política i Gestió Pública, d'acord amb la seva tradició i experiència, ofereix una orientació científica i a la vegada professionalitzadora.

Aquest grau ofereix un pla d’estudis molt complet, en què es combinen una formació de base molt sòlida amb una alta optativitat, que es materialitza en la possibilitat d’obtenir tant un títol general com una menció més específica, en tres àmbits: :

  • Anàlisi Política, la finalitat del qual és que l'estudiant adquireixi el coneixement, la comprensió i la capacitat d'anàlisi amb rigor de la realitat política i politològica.
  • Anàlisi i Gestió de Polítiques Públiques, per proporcionar a l'estudiant els instruments analítics i les habilitats per incorporar-se en un entorn sociopolític canviant i multilingüe que exigeix un treball des de perspectives multidisciplinàries i en constant reciclatge.
  • Relacions Internacionals, la finalitat del qual és fomentar l'assumpció dels valors democràtics propis de ciutadans lliures i respectuosos amb els drets humans, amb la igualtat i amb el medi ambient.

La Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, que va ser pionera en la implantació d'estudis d'aquest àmbit,  posa un èmfasi especial en la internacionalització de l'activitat acadèmica (convenis d’intercanvi amb trenta universitats estrangeres, assignatures en anglès, etc.) i en l’orientació professional, mitjançant convenis de pràctiques amb moltes institucions.

Un gran nombre d'institucions nacionals i internacionals, administracions públiques, ONG, associacions empresarials, sindicats, consultories i empreses donen acollida als graduats. En el mateix sentit, la Facultat forma part d'un extens teixit d'instituts i centres de recerca que generen un constant flux d'idees, coneixements i persones que garanteixen una alta qualificació científica del professorat i la millor formació dels estudiants.

Perfil de l’estudiant

L’estudiant que emprengui aquests estudis ha de sentir interès pels processos polítics, per l’administració pública, per la solució dels conflictes i per l’anàlisi dels comportaments de les persones i dels col·lectius, des d’una perspectiva de coneixement objectiu i de superació de les perspectives simplistes.

Sortides professionals

L'Administració pública, les empreses públiques i l'ensenyament són els sectors més habituals on aquests titulats tenen el seu camp de sortides laborals. Altres sectors principals d'ocupació són:

  • Assessoria i gestió en ONG, sindicats, partits i associacions diverses.
  • Cos diplomàtic.
  • Gabinets d'informació d'empreses i organismes.
  • Assessories en grans empreses o multinacionals.
  • Mitjans de comunicació com a expert en política i relacions internacionals.

Coordinador i equip de coordinació

Dr. Guillem Rico Camps  Tel. 93 5 81 4633    Guillem.Rico@uab.cat

Professorat

Consulta el llistat de professors

Avaluació

Avaluació continuada
Per veure el calendari d'avaluacions cliqueu aquí.

Horaris

Dos torns: Un de matí i un de tarda.

Pots consultar l'horari de primer curs més avall i els de la resta de cursos en el següent enllaç.

Calendari del curs 2018-2019

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
https://www.uab.cat/politiques-sociologia/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: 21013
90
Nombre de crèdits: 240
Durada: 4
Idioma: Català (70%), castellà (20%) i anglès (10%).
Preu per crèdit: 25,27 euros.
Inici de classes: 1r curs: 12 de setembre de 2018
Resta de cursos: 13 de setembre de 2018
Presencial.
Període lectiu: Anual.
Règim d’estudi:

Dedicació a temps complet. També s'ha previst la possibilitat d'un règim a temps parcial.

Títol que s'obté: Graduat/da en Ciència Política i Gestió Pública
Ciències Socials i Jurídiques

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició