Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2018-2019 exceptuant les guies del curs 2017-18 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

101106 - Anglès per a les ciències socials  CAT ESP ENG

101100 - Ciència política  CAT

101077 - Economia política  CAT

101105 - Fonaments de sociologia  CAT

101116 - Fonaments del dret públic  CAT ESP ENG

101099 - Política i món contemporani  CAT

2n curs

101114 - Administració i polítiques públiques  CAT

101104 - Metodologia de l'anàlisi política  CAT

101118 - Pensament polític  CAT

101078 - Política espanyola  CAT

101091 - Relacions internacionals  CAT

3r curs

101075 - Comportament polític  CAT

101111 - Gestió pública  CAT

101083 - Institucions i política de la Unió Europea  CAT

101081 - Política comparada I  CAT

101080 - Política comparada II  CAT

101084 - Política econòmica i economia del sector públic  CAT

101090 - Sistema internacional contemporani  CAT ENG

101102 - Tècniques de recerca  CAT

4t curs

104093 - Treball de Final de Grau  CAT

Optatives

101113 - Anàlisi de les polítiques públiques  CAT

101097 - Anàlisi de polítiques exteriors  CAT

101076 - Anàlisi electoral  CAT

101096 - Anàlisi i resolució de conflictes  CAT ESP

101112 - Avaluació de la gestió pública  CAT

101074 - Comunicació i opinió pública  CAT

101098 - Demografia  CAT ESP

101121 - Dret administratiu  CAT

101120 - Dret constitucional  CAT ESP ENG

101119 - Dret internacional públic  CAT

101087 - Economia espanyola  CAT ESP

101086 - Economia i comerç internacional  CAT ENG

101085 - Finances públiques  CAT

101110 - Govern local  CAT

101109 - Govern multinivell  CAT(2017-18)

101088 - Habilitats professionals  CAT(2017-18)

101108 - Negociació d'intervencions públiques  CAT

101095 - Organitzacions internacionals  CAT ESP

101072 - Partits  CAT

101082 - Política catalana  CAT

101094 - Política exterior espanyola  CAT ENG

101093 - Política internacional europea  CAT ENG

101107 - Polítiques comunitàries  CAT

101122 - Pràctiques externes  CAT ESP

101092 - Problemes actuals de les relacions internacionals  CAT ESP

101101 - Tècniques multivariables de recerca política  CAT(2017-18)

101089 - Teoria de les relacions internacionals  CAT ESP

101117 - Teoria política  CAT