Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2019-2020 exceptuant les guies del curs 2018-19 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

101106 - Anglès per a les ciències socials  CAT ESP ENG

101100 - Ciència política  CAT ESP ENG

101077 - Economia política  CAT ESP ENG

101105 - Fonaments de sociologia  CAT ESP ENG

101116 - Fonaments del dret públic  CAT ESP ENG

101099 - Política i món contemporani  CAT ESP ENG

2n curs

101114 - Administració i polítiques públiques  CAT ESP ENG

101104 - Metodologia de l'anàlisi política  CAT ESP ENG

101118 - Pensament polític  CAT(2018-19)

101078 - Política espanyola  CAT ESP ENG

101091 - Relacions internacionals  CAT ESP ENG

3r curs

101075 - Comportament polític  CAT ESP ENG

101111 - Gestió pública  CAT ESP ENG

101083 - Institucions i política de la Unió Europea  CAT ESP ENG

101081 - Política comparada I  CAT(2018-19)

101080 - Política comparada II  CAT ESP ENG

101084 - Política econòmica i economia del sector públic  CAT ESP ENG

101090 - Sistema internacional contemporani  CAT ESP ENG

101102 - Tècniques de recerca  CAT ESP ENG

4t curs

104093 - Treball de Final de Grau  CAT ESP ENG

Optatives

101113 - Anàlisi de les polítiques públiques  CAT ESP ENG

101097 - Anàlisi de polítiques exteriors  CAT ESP ENG

101076 - Anàlisi electoral  CAT ESP ENG

101096 - Anàlisi i resolució de conflictes  CAT ESP ENG

101112 - Avaluació de la gestió pública  CAT ESP ENG

101074 - Comunicació i opinió pública  CAT(2018-19)

101098 - Demografia  CAT ESP ENG

101121 - Dret administratiu  CAT ESP ENG

101120 - Dret constitucional  CAT ESP ENG

101119 - Dret internacional públic  CAT ESP ENG

101087 - Economia espanyola  CAT ESP ENG

101086 - Economia i comerç internacional  CAT ESP ENG

101085 - Finances públiques  CAT ESP ENG

101110 - Govern local  CAT(2018-19)

101108 - Negociació d'intervencions públiques  CAT ESP ENG

101095 - Organitzacions internacionals  CAT ESP ENG

101072 - Partits  CAT(2018-19)

101082 - Política catalana  CAT(2018-19)

101094 - Política exterior espanyola  CAT ESP ENG

101093 - Política internacional europea  CAT ESP ENG

101107 - Polítiques comunitàries  CAT ESP ENG

101122 - Pràctiques externes  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

101092 - Problemes actuals de les relacions internacionals  CAT ESP ENG

101089 - Teoria de les relacions internacionals  CAT ESP ENG

101117 - Teoria política  CAT(2018-19)