Grau en Ciència Política i Gestió Pública

Una formació integral en el coneixement científic de la política, orientada alhora a la recerca i a la pràctica professional, i amb vocació de foment dels valors democràtics i de l’esperit crític

Informació general

Grau de Ciència Política i Gestió Pública

El grau en Ciència Política i Gestió Pública, d’acord amb la seva tradició i experiència, es caracteritza pel seu enfocament alhora teòric i pràctic, orientat tant a la recerca com a l’exercici professional.

Com que combina una sòlida formació de base amb un gran nombre d’assignatures optatives, podràs triar una menció d’especialització d’acord amb els teus interessos:

  • Anàlisi Política, per a aprofundir en el coneixement dels actors i de les institucions polítiques i desenvolupar la capacitat d’anàlisi dels fenòmens polítics.
  • Anàlisi i Gestió de Polítiques Públiques, per a aprofundir en el funcionament de les Administracions públiques i el desenvolupament de les polítiques públiques.
  • Relacions Internacionals, per a aprofundir en el coneixement de les polítiques que els estats i els altres actors desenvolupen en l’àmbit internacional.

La Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, que va ser pionera en la implantació d’estudis d’aquest àmbit, posa un èmfasi especial en la internacionalització de l’activitat acadèmica (Erasmus amb 85 universitats europees, assignatures en anglès) i en l’orientació professional, mitjançant convenis de pràctiques amb institucions i empreses.

Sortides professionals

L'Administració pública, les empreses públiques i l'ensenyament són els sectors més habituals on aquests titulats tenen el seu camp de sortides laborals. Altres sectors principals d'ocupació són:

  • Assessoria i gestió en ONG, sindicats, partits i associacions diverses.
  • Cos diplomàtic.
  • Gabinets d'informació d'empreses i organismes.
  • Assessories en grans empreses o multinacionals.
  • Mitjans de comunicació com a expert en política i relacions internacionals.

Programes de mobilitat

Pràctiques

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Grau en Ciència Política i Gestió Pública Accedir a l'apartat de El grau en xifres

Més informació