Grau en Administració i Direcció d'Empreses (Anglès)

Forma’t en les diferents àrees de gestió empresarial en un entorn internacional i amb unes pràctiques de qualitat per adquirir els coneixements necessaris per organitzar, gestionar i dirigir eficientment una empresa

Informació general

  • Facultat d'Economia i Empresa
  • Campus de Bellaterra
  • Durada: 4 cursos - 240 crèdits
  • Places: 70
  • Nota de tall Batxillerat / CFGS: 10,146
  • Preu per crèdit: 17,69 euros.
  • Idioma: Anglès (la llengua d'impartició de la docència es fa constar al suplement europeu al títol)
  • Calendari Acadèmic
  • Modalitat: Presencial.
Grau d’Administració i Direcció d'Empreses – Anglès

Si et motiva el món empresarial i la creació, direcció i organització d’empreses, aquest grau t’ofereix una formació integral en aquests àmbits. Et permetrà conèixer el funcionament de cadascuna de les àrees en què les empreses s’organitzen a través d’una formació sòlida i de qualitat.

Al quart curs podràs fer pràctiques curriculars de qualitat en anglès

El grau està acreditat amb excel·lència per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), la qual cosa ens distingeix d’altres universitats estatals i ens fa competitius amb universitats estrangeres de prestigi. El seu enfocament professional assegura una inserció laboral bona i ràpida.

Els estudis estan dissenyats perquè els graduats puguin desenvolupar funcions directives, elaborar i utilitzar la comptabilitat, establir la política de màrqueting, planificar el finançament, decidir sobre la viabilitat de noves inversions, dissenyar l’estratègia empresarial i abordar altres aspectes de caràcter organitzatiu. 

Tot això ho podràs fer a la UAB, a la Facultat d’Economia i Empresa i, en concret, al campus de Bellaterra, que disposa d’aules climatitzades i ben equipades amb tots els recursos a la teva disposició i que ofereix altres graus, com Economia, Comptabilitat i Finances, i Empresa i Tecnologia, i màsters específics relacionats amb els graus.

Sortides professionals

El grau en Administració i Direcció d'Empreses habilita els estudiants per a exercir qualsevol activitat relacionada amb la gestió empresarial de qualsevol entitat pública o privada, nacional o internacional: 

  • Directiu financer
  • Gestor de l'àrea comptable
  • Assessor fiscal
  • Responsable de la política de màrqueting
  • Responsable del control de gestió
  • Auditor
  • Empresari
  • Responsable de qualitat
  • Directiu de producció i logística
  • Analista d'inversions
  • Responsable de l'estratègia empresarial
  • Gestor de nous projectes
  • Assessor empresarial
  • Business intelligence
També poden accedir a un ampli ventall d'ocupacions en l'Administració pública.

 

Testimonis

Programes de mobilitat

Pràctiques

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Grau en Administració i Direcció d'Empreses (Anglès)Segell d'AQU Catalunya en Internacionalització del Grau en Administració i Direcció d'Empreses (Anglès) Accedir a l'apartat de El grau en xifres