Grau en Administració i Direcció d'Empreses (Anglès)

Presentació

Per què el grau d?Administració i Direcció d'Empreses ? Anglès?

El Grau en Administració i Direcció d'Empreses en anglès proporciona a l'estudiant una completa formació en aspectes bàsics i aplicats de l'economia i de l'organització i de la direcció empresarial. La Facultat ofereix el grau impartit íntegrament en anglès per tal d'afavorir el desenvolupament de la vida professional en organitzacions orientades a mercats mundials.

En un context d'internacionalització del món empresarial, els graduats adquireixen els coneixements i les habilitats necessaris per crear, dirigir, assessorar i avaluar tot tipus d'empreses i qualsevol de les seves àrees (compres, producció, logística, qualitat, administració, comptabilitat, auditoria, finances, recursos humans, comercialització, màrqueting, etc.). També poden exercir la professió d'economista en les àrees tècniques lligades a l'economia en qualsevol administració pública. El grau capacita per seleccionar i gestionar la informació, identificar oportunitats de creixement i de mercat, assignar recursos dins de les organitzacions, motivar les persones i els equips de treball, alinear-se amb els objectius proposats i avaluar resultats.

Aquest grau s’imparteix a la Facultat d’Economia i Empresa de la UAB, que facilita i fomenta l'intercanvi d’estudiants amb universitats de renom internacional. A més, en aquest grau s'ofereixen pràctiques externes en empreses situades en diversos països, principalment d'Europa.

El grau, a més, és impartit per professors d’ampli prestigi i fortament implicats en l’activitat investigadora en ciències econòmiques a centres com l’Institut d’Anàlisi Econòmica (CSIC), ubicat al campus de la UAB. 

La UAB ofereix destacats estudis de màster i doctorat en l’àmbit de l’anàlisi econòmica que permeten continuar la formació tot adquirint el màxim nivell acadèmic i professional.

La llengua d'impartició de la docència es farà constar al suplement europeu al títol.

 

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant d'aquest grau en anglès és el d'una persona amb:
 

  • Interès per conèixer i comprendre el món de l'empresa i la realitat econòmica.
  • Esperit emprenedor.

Es recomana tenir un bon nivell de matemàtiques i estar familiaritzat amb la informàtica. És molt recomanable un nivell d'anglès equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües, si bé no s'ha de superar cap prova específica.

Sortides professionals

Els graduats en Administració i Direcció d'Empreses en anglès tenen un avantatge especial en totes aquelles sortides professionals en les quals el component internacional esdevé clau.
El grau en Administració i Direcció d'Empreses habilita els estudiants per a exercir qualsevol activitat empresarial, des de la creació de petites empreses (empresari autònom) fins al desenvolupament d'activitats directives en els diferents nivells jeràrquics de les empreses (direcció finacera, direcció comercial, control de gestió, direcció de recursos humans, etc.).
Capacita també per a dur a terme treballs d'assessoria i auditoria empresarials, banca i altres institucions financeres (gestió de fons, contractació en borsa, valoració de títols, etc.), i per a accedir a l'Administració pública en càrrecs vinculats o relacionats amb la gestió empresarial (economista de l'estat, funcionariat d'hisenda, gestió hospitalària, ajuntaments, etc.). 

  •  

Coordinador i equip de coordinació

Carlota Menéndez Plans

Professorat

Consulta el llistat de professors

Avaluació

Avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina desenvolupada per l'estudiant a partir de les classes rebudes, les pràctiques, les presentacions orals i escrites i els exàmens.

Horaris

Per consultar els horaris fes click AQUÍ

Calendari acadèmic

Calendari Acadèmic

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Facultat d'Economia i Empresa
https://www.uab.cat/economia-empresa/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: 21099
70 places
Nombre de crèdits: 240
Durada: 4 anys
Idioma: Anglès (la llengua d'impartició de la docència es fa constar al suplement europeu al títol)
Preu per crèdit: 25,27 euros.
Beques específiques: S'admeten estudiants amb beca salari Ítaca UAB-Banco Santander.
Presencial.
Període lectiu: Quatre cursos que es poden desenvolupar en quatre anys acadèmics dividits en dos semestres.
Règim d’estudi: Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.
Títol que s'obté: graduat/da en Administració i Direcció d'Empreses
Ciències Socials i Jurídiques

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició