Presentació

Per què el grau d?Administració i Direcció d'Empreses ? Anglès?

El Grau en Administració i Direcció d'Empreses en anglès proporciona a l'estudiant una completa formació en aspectes bàsics i aplicats de l'economia i de l'organització i de la direcció empresarial. La Facultat ofereix el grau impartit íntegrament en anglès per tal d'afavorir el desenvolupament de la vida professional en organitzacions orientades a mercats mundials.

En un context d'internacionalització del món empresarial, els graduats adquireixen els coneixements i les habilitats necessaris per crear, dirigir, assessorar i avaluar tot tipus d'empreses i qualsevol de les seves àrees (compres, producció, logística, qualitat, administració, comptabilitat, auditoria, finances, recursos humans, comercialització, màrqueting, etc.). També poden exercir la professió d'economista en les àrees tècniques lligades a l'economia en qualsevol administració pública. El grau capacita per seleccionar i gestionar la informació, identificar oportunitats de creixement i de mercat, assignar recursos dins de les organitzacions, motivar les persones i els equips de treball, alinear-se amb els objectius proposats i avaluar resultats.

Aquest grau s’imparteix a la Facultat d’Economia i Empresa de la UAB, que facilita i fomenta l'intercanvi d’estudiants amb universitats de renom internacional. A més, en aquest grau s'ofereixen pràctiques externes en empreses situades en diversos països, principalment d'Europa.

El grau, a més, és impartit per professors d’ampli prestigi i fortament implicats en l’activitat investigadora en ciències econòmiques a centres com l’Institut d’Anàlisi Econòmica (CSIC), ubicat al campus de la UAB. 

La UAB ofereix destacats estudis de màster i doctorat en l’àmbit de l’anàlisi econòmica que permeten continuar la formació tot adquirint el màxim nivell acadèmic i professional.

La llengua d'impartició de la docència es farà constar al suplement europeu al títol.

 

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant d'aquest grau en anglès és el d'una persona amb:
 

 • Interès per conèixer i comprendre el món de l'empresa i la realitat econòmica.
 • Esperit emprenedor.

Es recomana tenir un bon nivell de matemàtiques i estar familiaritzat amb la informàtica. És molt recomanable un nivell d'anglès equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües, si bé no s'ha de superar cap prova específica.

Sortides professionals

El grau en Administració i Direcció d'Empreses habilita els estudiants per a exercir qualsevol activitat relacionada amb la gestió empresarial de qualsevol entitat pública o privada, nacional o internacional: 

 • Directiu financer
 • Gestor de l'àrea comptable
 • Assessor fiscal
 • Responsable de la política de màrqueting
 • Responsable del control de gestió
 • Auditor
 • Empresari
 • Responsable de qualitat
 • Directiu de producció i logística
 • Analista d'inversions
 • Responsable de l'estratègia empresarial
 • Gestor de nous projectes
 • Assessor empresarial
 • Business intelligence
També poden accedir a un ampli ventall d'ocupacions en l'Administració pública.

 

Coordinador i equip de coordinació

Carlota Menéndez Plans

Professorat

Consulta el llistat de professors

Avaluació

Avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina desenvolupada per l'estudiant a partir de les classes rebudes, les pràctiques, les presentacions orals i escrites i els exàmens.

Horaris

Per consultar els horaris fes click AQUÍ

Calendari Acadèmic

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Facultat d'Economia i Empresa
https://www.uab.cat/economia-empresa/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: 21099
70
Nombre de crèdits: 240
Durada: 4
Idioma: Anglès (la llengua d'impartició de la docència es fa constar al suplement europeu al títol)
Preu per crèdit: 25,27 euros.
Beques específiques: S'admeten estudiants amb beca salari Ítaca UAB-Banco Santander.
Presencial.
Període lectiu: Quatre cursos que es poden desenvolupar en quatre anys acadèmics dividits en dos semestres.
Règim d’estudi: Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.
Títol que s'obté: Graduat/da en Administració i Direcció d'Empreses
Ciències Socials i Jurídiques

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició