Pla d'estudis Grau en Administració i Direcció d'Empreses (Anglès)

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Administració i Direcció d'Empreses

Horaris

Per consultar els horaris fes click AQUÍ

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de fi
de Grau
1r curs 48 12    
2n curs 12 48    
3r curs   60    
4t curs     48 12
Totals 60 120 48 12

Període lectiu

Quatre cursos que es poden desenvolupar en quatre anys acadèmics dividits en dos semestres.

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
- Business Economics I
- Introduction to Economics
- Law
- Mathematics I
- World Economic History
- International Economics
- Introduction to Accounting
- Mathematics II
- Statistics I
- Essentials of Marketing
 
- Theories of the Firm
- Microeconomics I
- Statistics II
- Spanish Economy
- Human Resources
- Cost Accounting
- Econometrics I
- Macroeconomics I
- Microeconomics II
- Financial Accounting
3r curs 4t curs
- Finance I
- Marketing Management
- Operations Research
- Strategic Management I
- Analysis and Evaluation of Accounting
Statements
- Finance II
- Entrepreneurship
- Market Research I
- Operations Management I
- Strategic Management II
 
 

 

- Bachelor's Degree Final Project

Assignatures optatives

Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits, excepte quan s'indica una alternativa
4t curs  
- Distribution Management
- Information Systems
- Labor Law
- Foreign Trade
- Market Research II
- Information Systems for the Management of Operations, Quality and Processes

 
- Capital Markets
 - Economic and Management Control
 - Industrial Analysis and Competitive Strategy
- Industrial Organization
- Internship (18 crèdits)
- Labor Economics
 
 

L'estudiant, mitjançant la seva participació al programa de mobilitat, disposa d'un ampli ventall d'assignatures optatives addicionals.