Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 18-19
Des del Batxillerat + PAU
i des dels CFGS
Assignatures de la fase específica de les PAU
que ponderen:
 • Anàlisi Musical (0.1)
 • Biologia (0.1)
 • Ciències de la Terra i Mediambientals (0.1)
 • Cultura Audiovisual (0.1)
 • Dibuix Artístic (0.1)
 • Dibuix Tècnic (0.1)
 • Disseny (0.1)
 • Economia de l'Empresa (0.2)
 • Física (0.1)
 • Fonaments de les Arts (0,1)
 • Geografia (0.1)
 • Grec (0.1)
 • Història de l'Art (0.1)
 • Literatura Catalana (0.1)
 • Literatura Castellana (0.1)
 • Llatí (0.1)
 • Matemàtiques Aplicades a les CC. Socials (0.2)
 • Matemàtiques (0.2)
 • Química (0.1)
8,650
Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències Socials i Jurídiques ---
Altres Proves + 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions
 
5,167
---

Codi de preinscripció

21099

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant d'aquest grau en anglès és el d'una persona amb:
 

 • Interès per conèixer i comprendre el món de l'empresa i la realitat econòmica.
 • Esperit emprenedor.

Es recomana tenir un bon nivell de matemàtiques i estar familiaritzat amb la informàtica. És molt recomanable un nivell d'anglès equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües, si bé no s'ha de superar cap prova específica.

Formació complementària

Curs propedèutic de matemàtiques (curs optatiu que s'imparteix al setembre).

Taules d’adaptacions

Taules de les adaptacions de les assignatures de la Llicenciatura d'Administració i Direcció d'Empreses a les assignatures del Grau d'Administració i Direcció d'Empreses.