Accés Grau en Administració i Direcció d'Empreses (Anglès)

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 23-24
Des del Batxillerat + PAU
i des dels CFGS
Assignatures de la fase específica de les PAU
que ponderen:
  • Biologia (0,2)
  • Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci (0.2)
  • Física (0,2)
  • Geografia (0,2)
  • Matemàtiques Aplicades a les CC. Socials (0.2)
  • Matemàtiques (0.2)
  • Química (0,2)

Només per a l'alumnat que s'ha examinat d'aquesta matèria el 2022 i 2023:

  • Història de la Filosofia (0,2) 
10,022
Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències Socials i Jurídiques ---
Altres Proves + 45 anys ---
Titulats universitaris ---
Canvi d'estudis i convalidacions  

Codi de preinscripció

21099

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant d'aquest grau en anglès és el d'una persona amb:
 

  • Interès per conèixer i comprendre el món de l'empresa i la realitat econòmica.
  • Esperit emprenedor.

Es recomana tenir un bon nivell de matemàtiques i estar familiaritzat amb la informàtica. És molt recomanable un nivell d'anglès equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües, si bé no s'ha de superar cap prova específica.

Formació complementària

Accions propedèutiques de matemàtiques (curs optatiu de 20 hores que s'imparteix al setembre).

Taules d’adaptacions

Taules de les adaptacions de les assignatures de la Llicenciatura d'Administració i Direcció d'Empreses a les assignatures del Grau d'Administració i Direcció d'Empreses.

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).