Presentació

Per què el grau d?Administració i Direcció d'Empreses?

El Grau en Administració i Direcció d'Empreses proporciona a l'estudiant una completa formació en aspectes bàsics i aplicats de l'economia i de l'organització i de la direcció empresarial. A més, hi ha la possibilitat de cursar la titulació íntegrament en anglès.

Els graduats adquireixen els coneixements i les habilitats necessaris per crear, dirigir, assessorar i avaluar tot tipus d'empreses i qualsevol de les seves àrees (compres, producció, logística, qualitat, administració, comptabilitat, auditoria, finances, recursos humans, comercialització, màrqueting, etc.). També poden exercir la professió d'economista en les àrees tècniques lligades a l'economia en qualsevol administració pública. El grau capacita per seleccionar i gestionar la informació, identificar oportunitats de creixement i de mercat, assignar recursos dins de les organitzacions, motivar les persones i els equips de treball, alinear-se amb els objectius proposats i avaluar resultats.

La titulació ofereix especialitzacions en Direcció; Finances i Comptabilitat; Comercialització; i Economia Empresarial. A més, la UAB ofereix destacats estudis de màster i doctorat en l’àmbit de l’anàlisi econòmica que permeten continuar la formació tot adquirint el màxim nivell acadèmic i professional.

Aquest grau s'imparteix a la Facultat d’Economia i Empresa de la UAB, que facilita i fomenta l'intercanvi d’estudiants amb universitats de renom internacional. A més, en aquest grau s'ofereixen pràctiques externes guiades a través del Programa Universitat-Empresa.

El grau, a més, és impartit per professors d’ampli prestigi i fortament implicats en l’activitat investigadora en ciències econòmiques a centres com l’Institut d’Anàlisi Econòmica (CSIC), ubicat al campus de la UAB.

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant del grau en Administració i Direcció d'Empreses és el d'una persona amb:
 

  • Interès per conèixer i comprendre el món de l'empresa i la realitat econòmica.
  • Esperit emprenedor.

Es recomana tenir un bon nivell de matemàtiques i estar familiaritzat amb la informàtica i l'dioma anglès.

Sortides professionals

El grau en Administració i Direcció d'Empreses habilita els estudiants per a exercir qualsevol activitat empresarial: 

  • Creació de petites empreses (empresari autònom).
  • Desenvolupament d'activitats directives en els diferents nivells jeràrquics de les empreses (direcció financera, direcció comercial, control de gestió, direcció de recursos humans, etc.).
Capacita també per a dur a terme treballs de:
  • Assessoria i auditoria empresarials, banca i altres institucions financeres (gestió de fons, contractació en borsa, valoració de títols, etc.).
  • I per a accedir a l'Adminsitració pública en càrrecs vinculats o relacionats amb la gestió empresarial ( economista de l'estat, funcionariat d'hisenda, gestió hospitalària, ajuntaments, etc.).

 

Professorat

Consulta el llistat de professors

Avaluació

Avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina desenvolupada per l'estudiant a partir de les classes rebudes, les pràctiques, les presentacions orals i escrites i els exàmens.

Horaris

Dos torns, matí i tarda.

Calendari acadèmic

Calendari acadèmic

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Facultat d'Economia i Empresa
https://www.uab.cat/economia-empresa/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: 21014
160 places
Nombre de crèdits: 240
Durada: 4 anys
Idioma: Català i castellà. Es poden triar algunes assignatures en anglès.
Preu per crèdit: 25,27 euros.
Beques específiques: S'admeten estudiants amb beca salari Ítaca UAB-Banco Santander
Presencial.
Període lectiu: Quatre cursos que es poden desenvolupar en quatre anys acadèmics dividits en dos semestres.
Règim d’estudi: Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.
Títol que s'obté: graduat/da en Administració i Direcció d'Empreses
Ciències Socials i Jurídiques

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició