Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Forma't en les diferents àrees de gestió empresarial en un entorn internacional i amb unes practiques de qualitat per adquirir els coneixements necessaris per a organitzar, gestionar i dirigir eficientment una empresa

Informació general

 • Facultat d'Economia i Empresa
 • Campus de Bellaterra
 • Durada: 4 cursos - 240 crèdits
 • Places: 160
 • Nota de tall Batxillerat / CFGS: 10,138
 • Preu per crèdit: 17,69 euros
 • Idioma: Català (50%) i castellà (40%). Es poden triar algunes assignatures en anglès (10%).
 • Calendari Acadèmic
 • Modalitat: Presencial.
Per què el grau d’Administració i Direcció d'Empreses?

Si et motiva el món empresarial i la creació, direcció i organització d’empreses, aquest grau t’ofereix una formació integral en aquests àmbits. Et permetrà conèixer el funcionament de cadascuna de les àrees en què les empreses s’organitzen a través d’una formació sòlida i de qualitat.

Podràs accedir a pràctiques curriculars remunerades en el marc del Programa Universitat Empresa (PUE), i cursar algunes assignatures en anglès.

El grau està acreditat amb excel·lència per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), la qual cosa ens distingeix d’altres universitats estatals i ens fa competitius amb universitats estrangeres de prestigi. El seu enfocament professional assegura una inserció laboral bona i ràpida.

Els estudis estan dissenyats perquè els graduats puguin desenvolupar funcions directives, elaborar i utilitzar la comptabilitat, establir la política de màrqueting, planificar el finançament, decidir sobre la viabilitat de noves inversions, dissenyar l’estratègia empresarial i abordar altres aspectes de caràcter organitzatiu. 

També oferim el grau d’ADE íntegrament en anglès en grup propi, amb la possibilitat afegida de fer pràctiques curriculars en anglès.

Tot això ho podràs fer a la UAB, a la Facultat d’Economia i Empresa i, en concret, al campus de Bellaterra, que disposa d’aules climatitzades i ben equipades amb tots els recursos a la teva disposició i que ofereix altres graus, com Economia, Comptabilitat i Finances, i Empresa i Tecnologia, i màsters específics relacionats amb els graus.

Sortides professionals

El grau en Administració i Direcció d'Empreses habilita els estudiants per a exercir qualsevol activitat relacionada amb la gestió empresarial de qualsevol entitat pública o privada: 

 • Directiu financer
 • Gestor de l'àrea comptable
 • Assessor fiscal
 • Responsable de la política de màrqueting
 • Responsable del control de gestió
 • Auditor
 • Empresari
 • Responsable de qualitat
 • Directiu de producció i logística
 • Analista d'inversions
 • Responsable de l'estratègia empresarial
 • Gestor de nous projectes
 • Assessor empresarial
 • Business intelligence
També poden accedir a un ampli ventall d'ocupacions en l'Administració pública.

 

Testimonis

Programes de mobilitat

Pràctiques

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Grau en Administració i Direcció d'Empreses Accedir a l'apartat de El grau en xifres

Més informació