Pla d'estudis Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Administració i Direcció d'Empreses

Horaris

Per consultar els horaris fes click AQUÍ

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final
de Grau
1r curs 48 12    
2n curs 12 48    
3r curs   60    
4t curs     48 12
Totals 60 120 48 12

Període lectiu

Quatre cursos que es poden desenvolupar en quatre anys acadèmics dividits en dos semestres.

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Mencions

Menció en Economia
Menció en Programa Universitat - Empresa

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs

1r semestre
- Dret
- Economia de l'Empresa I
- Història Econòmica Mundial
- Introducció a l'Economia
- Matemàtiques I

2n semestre
- Economia Internacional
- Estadística I
- Introducció a la Comptabilitat
- Matemàtiques II
- Fonaments de Màrqueting
 

1r semestre
- Economia Espanyola
- Estadística II
- Microeconomia I
- Recursos Humans
- Comptabilitat de Costos

2n semestre
- Econometria I
- Macroeconomia I
- Microeconomia II
- Comptabilitat Financera
- Teories de l'Empresa

3r curs 4t curs

1r semestre
- Direcció Estratègica I
- Finances I (A)
- Investigació Operativa
- Creació d'Empreses
- Direcció de Màrqueting

2n semestre
- Direcció d'Operacions
 - Direcció Estratègica II
- Finances II
- Investigació Comercial I
- Anàlisi i Avaluació dels Estats Comptables

- Treball de Final de Grau

(A) Possibilitat de cursar aquesta assignatura en anglès.

Assignatures optatives

Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits, excepte quan s'indica una alternativa.

4t curs  
- Dret del Treball
- Dret Financer i Tributari
- Dret Mercantil
- Fiscalitat
- Introducció a la Psicologia
- Sistemes d'Informació
- Sociologia General
- Comptabilitat de Gestió
- Disseny Organitzatiu
- Anàlisi Industrial i Estratègia Competitiva
- Auditoria
- Comerç Exterior (A)
- Comptabilitat de Societats
- Comptabilitat Pública
- Comunicació Comercial
- Control Econòmic i de Gestió
- Història del Pensament Econòmic
- Innovació Comptable
- Investigació Comercial II
- Investigació Operativa Avançada
- Mercats de Capitals (A)
- Models de Gestió Comercial
- Sistemes d'Informació per a la Gestió d'Operacions, Qualitat i Processos
- Direcció i Planificació Estratègica
- Economia Catalana
- Economia de la Informació (A)
- Economia de la Innovació
- Economia del Treball
- Economia, Organització i Gestió
- Empresa Familiar
- Funció Directiva
- Gestió de la Distribució
- Història de l'Empresa
 - Temes d'Anàlisi de Dades
- Organització Industrial (A)
- Planificació Econòmica i Financera de l'Empresa
- Política de Creixement de l'Empresa
- Política Financera de l'Empresa
- Pràctiques Externes (18 crèdits)
 - Responsabilitat Social de l'Empresa 
- Simulació de Gestió
- Sistema Financer
- Sistemes d'Informació per a la Gestió
- Sociologia de l'Empresa
- Organització d'Empreses
- Diagnòstic d'Empresa

 

Menció en Economia Menció Programa Universitat-Empresa
La menció en Economia s'obté cursant 30 crèdits de les assignatures següents:
- Econometria II
- Economia del Sector Públic
- Economia Sectorial
- Història Econòmica Contemporània
 - Història Econòmica d'Espanya
 - Integració i Globalització Econòmica
- Macroeconomia II
- Macroeconomia III
- Microeconomia III
- Política Econòmica
- Teoria de Jocs
- Finances Públiques
La menció del Programa Universitat-Empresa l'obtenen aquells estudiants que facin les pràctiques i la docència d'acord amb el Programa Universitat-Empresa.
- Pràctiques Externes de Programa Universitat Empresa I (12 crèdits)
- Pràctiques Externes del Programa Universitat Empresa II (12 crèdits)
- Seminari Programa Universitat Empresa

(A) Possibilitat de cursar aquestes assignatures en anglès.