Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 18-19
Des del Batxillerat + PAU
i des dels CFGS
Assignatures de la fase específica de les PAU
que ponderen:
 • Anàlisi Musical (0.1)
 • Biologia (0.1)
 • Ciències de la Terra i Mediambientals (0.1)
 • Cultura Audiovisual (0.1)
 • Dibuix Artístic (0.1)
 • Dibuix Tècnic (0.1)
 • Disseny (0.1)
 • Economia de l'Empresa (0.2)
 • Física (0.1)
 • Fonaments de les Arts (0,1)
 • Geografia (0.1)
 • Grec (0.1)
 • Història de l'Art (0.1)
 • Literatura Catalana (0.1)
 • Literatura Castellana (0.1)
 • Llatí (0.1)
 • Matemàtiques Aplicades a les CC. Socials (0.2)
 • Matemàtiques (0.2)
 • Química (0.1)
8,412
Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències Socials i Jurídiques 5,000
Altres Proves + 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions
---
5,000

Codi de preinscripció

21014

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant del grau en Administració i Direcció d'Empreses és el d'una persona amb:
 

 • Interès per conèixer i comprendre el món de l'empresa i la realitat econòmica.
 • Esperit emprenedor.

Es recomana tenir un bon nivell de matemàtiques i estar familiaritzat amb la informàtica i l'dioma anglès.

Formació complementària

Curs propedèutic de matemàtiques (curs optatiu que s'imparteix al setembre)

Taules d’adaptacions

Taula equiparacio de Llicenciatura d'ADE al Grau