Accés Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 23-24
Des del Batxillerat + PAU
i des dels CFGS
Assignatures de la fase específica de les PAU
que ponderen:
  • Biologia (0,2)
  • Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci (0.2)
  • Física (0,2)
  • Geografia (0,2)
  • Matemàtiques Aplicades a les CC. Socials (0.2)
  • Matemàtiques (0.2)
  • Química (0,2)

Només per a l'alumnat que s'ha examinat d'aquesta matèria el 2022 i 2023:

  • Història de la Filosofia (0,2) 
9,786
Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències Socials i Jurídiques 5,000
Altres Proves + 45 anys 5,000
Titulats universitaris 5,000
Canvi d'estudis i convalidacions  

Codi de preinscripció

21014

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant del grau en Administració i Direcció d'Empreses és el d'una persona amb:
 

  • Interès per conèixer i comprendre el món de l'empresa i la realitat econòmica.
  • Esperit emprenedor.

Es recomana tenir un bon nivell de matemàtiques i estar familiaritzat amb la informàtica i l'dioma anglès.

Formació complementària

Accions propedèutiques de matemàtiques (curs optatiu de 20 hores que s'imparteix al setembre)

Taules d’adaptacions

Taula equiparacio de Llicenciatura d'ADE al Grau

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).