Pla d'estudis Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2022-2023. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 102340 - Dret

 102343 - Economia de l'Empresa I

 102387 - Economia Internacional

 102386 - Estadística I

 102330 - Història Econòmica Mundial

 102341 - Introducció a l'Economia

 102345 - Matemàtiques I

 102344 - Matemàtiques II

 104675 - Fonaments de Màrqueting

 102366 - Introducció a la Comptabilitat

2n curs

 102385 - Estadística II

 102342 - Recursos Humans

 102374 - Comptabilitat de Costos

 102371 - Comptabilitat Financera

 102308 - Econometria I

 102320 - Economia Espanyola

 102384 - Macroeconomia I

 102337 - Microeconomia I

 102336 - Microeconomia II

 104676 - Teories de l'Empresa

3r curs

 106397 - Anàlisi i Avaluació dels Estats Comptables

 102364 - Creació d'Empreses

 104677 - Direcció d'Operacions

 104678 - Direcció de Màrqueting

 102363 - Direcció Estratègica I

 102362 - Direcció Estratègica II

 102329 - Finances I

 102328 - Finances II

 102355 - Investigació Comercial I

 104685 - Investigació Operativa

 102352 - Màrqueting II

4t curs

 102331 - Treball de Final de Grau

Optatives

 102312 - Anàlisi Industrial i Estratègia Competitiva

 102375 - Auditoria

 102324 - Comerç Exterior

 102373 - Comptabilitat de Gestió

 102370 - Comptabilitat Pública

 102357 - Comunicació Comercial

 102369 - Control Econòmic i de Gestió

 104681 - Diagnòstic d'Empresa

 102361 - Direcció i Planificació Estratègica

 104679 - Disseny Organitzatiu

 102381 - Dret del Treball

 102380 - Dret Financer i Tributari

 102307 - Econometria II

 102323 - Economia Catalana

 102339 - Economia de la Informació

 102454 - Economia del Sector Públic

 102321 - Economia del Treball

 102302 - Economia Sectorial

 102310 - Economia, Organització i Gestió

 102360 - Empresa Familiar

 104651 - Finances Públiques

 102368 - Fiscalitat

 102356 - Gestió de la Distribució

 102317 - Història de l'Empresa

 102316 - Història del Pensament Econòmic

 102315 - Història Econòmica Contemporània

 102314 - Història Econòmica d'Espanya

 102367 - Innovació Comptable

 104650 - Integració i Globalització Econòmica

 102305 - Introducció a la Psicologia

 102354 - Investigació Comercial II

 102383 - Macroeconomia II

 102382 - Macroeconomia III

 102327 - Mercats de Capitals

 102335 - Microeconomia III

 102351 - Models de Gestió Comercial

 104680 - Organització d'Empreses

 102334 - Organització Industrial

 102365 - Planificació Econòmica i Financera de l'Empresa

 102326 - Política de Creixement de l'Empresa

 102468 - Política Econòmica

 103962 - Pràctiques Externes

 102348 - Pràctiques Externes del Programa Universitat-Empresa I

 102347 - Pràctiques Externes del Programa Universitat-Empresa II

 102346 - Seminari Programa Universitat Empresa

 102350 - Simulació de Gestió

 102301 - Sistema Financer

 102389 - Sistemes d'Informació

 102388 - Sistemes d'Informació per a la Gestió

 104682 - Sistemes d'Informació per a la Gestió d'Operacions, Qualitat i Processos

 102304 - Sociologia de l'Empresa

 102303 - Sociologia General

 102477 - Teoria de Jocs