Grau en Logopèdia

L’únic grau universitari públic a Catalunya que et capacita per a atendre persones amb problemes de comunicació i llenguatge, amb una àmplia oferta de pràctiques per entrar en contacte amb la professió

Informació general

Grau en Logopèdia

El grau de Logopèdia de la UAB

 • Som l’única universitat pública catalana que ofereix estudis de grau en Logopèdia
 • Et preparem per a una professió dedicada a la salut i el benestar de les persones en aspectes fonamentals com ara la comunicació i el llenguatge
 • Et capacitem per a l'exercici professional en la prevenció, avaluació, diagnòstic i tractament dels trastorns de la parla, la veu, les funcions orals no verbals, el llenguatge oral i escrit i altres formes de comunicació en persones de qualsevol edat
 • Podràs trobar la formació multidisciplinària que la logopèdia requereix, amb professorat especialitzat de 4 facultats (Psicologia, Medicina, Filosofia i Lletres i Ciències de l'Educació) i 13 departaments
 • Atorguem molta importància a les pràctiques en empresa: comptaràs amb una àmplia infraestructura de laboratoris docents que afavoreixen una docència amb un component pràctic, així com amb un gran nombre de convenis de pràctiques amb centres adscrits
 • Apostem per la internacionalització: disposaràs de places específiques per realitzar estades en universitats europees i llatinoamericanes
 • En acabar podràs treballar en centres sanitaris, sociosanitaris, centres d’educació especial i mitjans de comunicació, entre d’altres

Sortides professionals

Les sortides professionals de la logopèdia estan relacionades, fonamentalment, amb el treball en els àmbits següents:

 • centres sanitaris públics i privats
 • centres sociosanitaris
 • centres educatius especials
 • mitjans de comunicació
 • grups professionals (actors, cantants, etc.)
 • centres de desenvolupament infantil i atenció primerenca (CDIAP)
 • centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA)
 • centres i serveis privats de psicologia i logopèdia

Testimonis

Programes de mobilitat

Llistat d’universitats amb programes d’intercanvi

Intercanvis amb universitats europees (Erasmus):
En l'actualitat, la Facultat de Psicologia té establerts convenis per estudiants de logopèdia amb 7 universitats europees d'Alemanya, Bèlgica, França, Itàlia, Regne Unit i Turquia.

Intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol (SICUE):
En l'actualitat, la Facultat de Psicologia té establerts 6 convenis per a estudiants de logopèdia amb universitats de Granada, Madrid, Málaga, Oviedo, Tenerife i València.

Programa Propi UAB amb universitats d'arreu del món:  
Els alumnes de la Facultat de Psicologia poden accedir a places signades amb diverses universitats d'Amèrica, Àsia i Oceania.  

Espai de Mobilitat i Intercanvis del Campus Virtual
Aquesta eina, creada per la Facultat de Psicologia (i pionera a la UAB) té com a objectiu facilitar i promoure la participació dels estudiants de la Facultat als programes d'intercanvi establerts per la UAB, a més d'agilitzar el diàleg i l'intercanvi d'informació entre alumnes participants i futurs alumnes de mobilitat.

Are you selected to study at the Faculty of Psychology as an exchange student? Check the Procedure for incoming students

Documentació addicional sobre els programes d’intercanvi

Pràctiques

Relació de centres de pràctiques

La Facultat de Psicologia té convenis de col·laboració signats amb entitats públiques i privades que abasten diferents àmbits.

Hospitals Universitaris de Sant Pau i la Vall d’Hebrón, Hospital de Mataró, Centres de reeducació i d'atenció a problemes del llenguatge, Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAPs), Centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDAs) i altres centres especialitzats en sordeses i trastorns greus del llenguatge, centres d'educació especial, centres de rehabilitació de trastorns del llenguatge derivats de malalties neurològiques, entre d'altres.


Sortides professionals

Les sortides professionals  en Logopèdia estan relacionades fonamentalment  amb ofertes de treball en l’àmbit de centres sanitaris públics i privats, de centres educatius especials, de mitjans de comunicació i de grups professionals (actors, cantants, etc…)
 

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Grau en Logopèdia Accedir a l'apartat de El grau en xifres

Més informació