Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Opció Nota de tall curs 18-19
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
  • Biologia (0,2)
  • Ciències de la Terra i Mediambientals (0,1)
  • Física (0,1)
  • Matemàtiques (0,2)
  • Química (0,1)
7,498
Proves d'accés per a majors de  25 anys Opció Ciències de la Salut 5,000
Altres Proves + de 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions
 
---
5,000

Codi de preinscripció

21048

Perfil de l’estudiant

Els estudiants que vulguin cursar aquests estudis han de ser persones amb capacitat per a les relacions interpersonals i el treball en equip, amb capacitat d'escoltar, d'adaptació a l'entorn, que demostrin tant responsabilitat com dedicació. També han de tenir disposició per a la resolució de problemes,  la presa de decisions, l'autoaprenentatge i han de mostrar respecte a la diversitat de valors i cultura de les persones. També ha de ser capaç d'assumir responsabilitats i comprometre's amb la salut i el benestar de les persones. A més, ha de tenir un bon domini de la llengua i una dicció i fluïdesa verbal  adequades.