Pla d'estudis Grau en Logopèdia

Campus virtual i altres espais

Les assignatures de la titulació tenen a la seva disposició dues plataformes virtuals:

  • el Campus Virtual de la UAB
  • la plataforma Moodle de la pròpia facultat (Psicovirtual)

Ambdues plataformes permeten la interacció de l'estudiant amb els materials de l'assignatura, el lliurament d'activitats digitals i la interacció amb l'equip docent. La tria d'una o altra plataforma depèn de l'equip docent de cada assignatura, però l'estudiant disposa d'un accés integrat independent de la plataforma utilitzada. 

Equipaments

 AULARI:  La Facultat de Psicologia disposa de:

  • 18 aules amb diferents capacitats
  • 1 Aula Magna amb una capacitat de 220 persones
  • 1 Sala de Graus amb una capacitat de 102 persones
  • 5 aules d'informàtica amb una capacitat de 24 persones. Tots els ordinadors disposen d'un programari extens i tenen accés a Internet. Els estudiants disposaran de 5Mb de disc dur d'ús personal en el servidor i podran accedir en xarxa a un servei d'impressió.
  • 1 aula laboratori docent amb una capacitat màxima de 32 persones

Per defecte, totes les aules de la Facultat consten dels següents equipaments audiovisuals: ordinador connectat a la xarxa UAB, canó i pantalla de projecció, aparell de DVD, micròfon i connexió a xarxa wifi. De forma addicional, algunes aules disposen de pantalla tàctil o pissarra digital.

SALES D'ESTUDI: La Facultat disposa de dos espais equipats amb taules, cadires i connexió wifi que funcionen com a sala d'estudi, amb capacitat per 32 i 28 estudiants.

SERVEI DE PRÉSTEC D'INSTRUMENTS D'AVALUACIÓ PSICOLÒGICA: Disposa d'un fons molt extens d'instruments d'avaluació psicològica en préstec per als estudiants i personal docent de la Facultat.