Accés Grau en Logopèdia

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Opció Nota de tall curs 23-24
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
  • Biologia (0,2)
  • Matemàtiques (0,2)
  • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials (0,2)
8,464
Proves d'accés per a majors de  25 anys Opció Ciències de la Salut

CAT- Concordant 5,313 / NO CAT- No concordant 6,000

Altres Proves + de 45 anys 7,667
Titulats universitaris 7,150
Canvi d'estudis i convalidacions  

Codi de preinscripció

21048

Perfil de l’estudiant

Els estudiants que vulguin cursar aquests estudis han de ser persones amb capacitat per a les relacions interpersonals i el treball en equip, amb capacitat d'escoltar, d'adaptació a l'entorn, que demostrin tant responsabilitat com dedicació. També han de tenir disposició per a la resolució de problemes,  la presa de decisions, l'autoaprenentatge i han de mostrar respecte a la diversitat de valors i cultura de les persones. També ha de ser capaç d'assumir responsabilitats i comprometre's amb la salut i el benestar de les persones. A més, ha de tenir un bon domini de la llengua i una dicció i fluïdesa verbal  adequades.

Formació complementària

Acció propedèutica: Comunicar amb èxit: descobreix les claus per redactar amb eficàcia en logopèdia i psicologia (15h)

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).