Grau d'Estudis Clàssics

A partir del curs 2018-2019 aquests estudis no oferiran noves places d'accés a primer

Informació general

Sortides professionals

La formació capacita aquests graduats per a fer feines en diferents sectors:

  • Docència en centres d'ensenyament públics o privats (secundària i universitat).
  • Món editorial (revisió i correcció de textos, producció de diccionaris).
  • Assessorament lingüístic en agències literàries, de publicitat, etc.
  • Estudi històric i el desxiframent de manuscrits, papirs, etc., en museus i jaciments arqueològics.

Programes de mobilitat

Pràctiques

Relació de centres de pràctiques

En els últims anys els estudiants d’Estudis Clàssics han tingut la possibilitat de completar pràctiques en les següents entitats o projectes:
 
I. Entitats externes:
 
Fundació Bernat Metge (Barcelona) < http://institutcambo.org >
Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona < http://www.boneslletres.cat >
Institut Català d’Arqueologia Clàssica < http://www.icac.cat >
Museu d'Arqueologia de Catalunya < http://www.mac.cat >
 
II. Projectes de recerca en el Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana (UAB):
 
Fontes Eurasiae Septentrionalis Antiquae et Medii Aevi <http://grupsderecerca.uab.cat/fonteseurasiae >
Islamolatina- Archivium Lullianum < http://grupsderecerca.uab.cat/islamolatina >
Arnau DB < http://grupsderecerca.uab.cat/arnau >
Institucions religioses i les seves manifestacions mítiques a la Grècia antiga: estudi de fonts < http://grupsderecerca.uab.cat/institucionsmites >
 
III. Suport a la docència del grau d’Estudis Clàssics (UAB)

Qualitat

Accedir a l'apartat de El grau en xifres