Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2019-2020 exceptuant les guies del curs 2018-19 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

Les guies docents de les assignatures amb codi 100372, 100404, 100406 i 100407 es poden consultar a la pestanya de guies docents dels grau en Ciències de l'Antiguitat.

1r curs

100219 - Grans temes de la filosofia  CAT ESP ENG

100218 - Grans temes de la història  CAT ESP ENG

100405 - Instruments per als estudis clàssics  CAT ESP ENG

100228 - Introducció a la lingüística  CAT(2018-19)

100271 - Literatura comparada  CAT ESP ENG

100222 - Llengua estrangera, alemany  CAT ESP ENG

100221 - Llengua estrangera, francès  CAT ESP ENG

100220 - Llengua estrangera, italià  CAT ESP ENG

2n curs

100412 - Arqueologia clàssica  CAT ESP ENG

100428 - Lingüística indoeuropea  CAT(2018-19)

100416 - Literatura grega arcaica i clàssica  CAT(2018-19)

100413 - Literatura llatina de l'època republicana  CAT(2018-19)

100409 - Pensament grec  CAT(2018-19)

100408 - Pensament romà  CAT(2018-19)

100396 - Poesia èpica grega arcaica  CAT(2018-19)

100395 - Poesia èpica llatina  CAT(2018-19)

100394 - Prosa grega clàssica  CAT(2018-19)

100393 - Prosa llatina clàssica  CAT(2018-19)

3r curs

100411 - Civilització de Grècia  CAT ESP ENG

100410 - Civilització de Roma  CAT ESP ENG

100399 - Drama grec  CAT ESP ENG

100398 - Lírica grega  CAT ESP ENG

100397 - Lírica llatina  CAT ESP ENG

100415 - Literatura grega clàssica i hel·lenística  CAT ESP ENG

100414 - Literatura llatina de l'època imperial  CAT ESP ENG

100392 - Prosa llatina postclàssica  CAT ESP ENG

4t curs

100401 - Treball de fi de grau  CAT ESP ENG

Optatives

100196 - Adquisició del llenguatge  CAT(2018-19)

100427 - Art grec  CAT ESP ENG

100426 - Art romà  CAT ESP ENG

100275 - Bases biològiques del llenguatge  CAT ESP ENG

103563 - Els Clàssics en la Cultura Contemporània  CAT ESP ENG

100420 - Epigrafia grega  CAT ESP ENG

100419 - Epigrafia romana  CAT(2018-19)

100429 - Gramàtica comparada de les llengües clàssiques  CAT(2018-19)

100417 - Grec micènic  CAT(2018-19)

100339 - Història social i econòmica de l'antiguitat  CAT(2018-19)

100038 - Idioma modern I (alemany)  CAT ESP ENG

100036 - Idioma modern I (anglès)  CAT ESP ENG

100040 - Idioma modern I (èuscar)  CAT ESP ENG

100037 - Idioma modern I (francès)  CAT ESP ENG

100041 - Idioma modern I (gallec)  CAT ESP ENG

100044 - Idioma modern I (grec modern)  CAT ESP ENG

100039 - Idioma modern I (Italià)  CAT ESP ENG

100042 - Idioma modern I (portuguès)  CAT(2018-19)

104088 - Idioma modern I (romanès)  CAT ESP ENG

100047 - Idioma modern II (alemany)  CAT ESP ENG

100045 - Idioma modern II (anglès)  CAT ESP ENG

100049 - Idioma modern II (èuscar)  CAT ESP ENG

100046 - Idioma modern II (francès)  CAT ESP ENG

100050 - Idioma modern II (gallec)  CAT ESP ENG

100053 - Idioma modern II (grec modern)  CAT ESP ENG

100048 - Idioma modern II (Italià)  CAT ESP ENG

100051 - Idioma modern II (portuguès)  CAT(2018-19)

104089 - Idioma modern II (romanès)  CAT ESP ENG

100361 - La formació d'Europa, segles V-XI  CAT(2018-19)

100255 - Literatura comparada i estudis culturals  CAT ESP ENG

100263 - Literatura, gèneres i sexualitats  CAT ESP ENG

100332 - Llatí medieval  CAT ESP ENG

100274 - Llenguatge, cultura i cognició  CAT ESP ENG

100422 - Mitologia i literatura  CAT ESP ENG

100421 - Mitologia i religió  CAT ESP ENG

100374 - Paleografia  CAT(2018-19)

100262 - Pensament literari  CAT ESP ENG

100400 - Pràctiques externes  CAT ESP ENG

100688 - Qüestions de gramàtica comparada  CAT ESP ENG

100239 - Semàntica i pragmàtica  CAT(2018-19)

100194 - Tecnologies del llenguatge  CAT(2018-19)

100243 - Teoria i anàlisi de la poesia  CAT ESP ENG

100242 - Teoria i anàlisi del teatre  CAT ESP ENG

100588 - Teoria i història de la representació teatral  CAT ESP ENG

100254 - Teoria i pràctica de la literatura comparada  CAT ESP ENG

100253 - Tradició literària occidental I  CAT ESP ENG

100252 - Tradició literària occidental II  CAT ESP ENG