Pla d'estudis Grau d'Estudis Clàssics

Guies docents de les assignatures

Primer curs     
 
Instruments per als Estudis Clàssics
Gramàtica Grega
Gramàtica Llatina
Literatura Comparada
Llengua Estrangera (Francès, Alemany, Italià) (*)
Textos Grecs
Textos Llatins
Grans Temes de la Filosofia
Grans Temes de la Història
Introducció a la LingüísticaSegon curs    

Prosa Grega Clàssica
Prosa Llatina Clàssica
Literatura Grega Arcaica i Clàssica
Arqueologia Clàssica
Pensament Grec
Literatura Llatina de l'Època Republicana
Lingüística Indoeuropea
Poesia Èpica Grega Arcaica
Poesia Èpica Llatina
Pensament Romà

 
Tercer curs

Drama Grec
Prosa Llatina Postclàssica
Literatura Llatina de l'Època Imperial
Civilització de Grècia
Lírica Grega
Lírica Llatina
Literatura Grega Clàssica i Hel·lenística
Civilització de Roma


Quart curs    

Treball de Fi de Grau


Assignatures optatives

Gramàtica Comparada de les Llengües Clàssiques
Elements per a l'Edició de Textos Antics
Idioma Modern I - Alemany
Idioma Modern I - Anglès
Idioma Modern I - Èuscara
Idioma Modern I - Francès
Idioma Modern I - Gallec
Idioma Modern I - Grec Modern
Idioma Modern I - Italià
Idioma Modern I - Occità
Idioma Modern I - Portuguès
Idioma Modern II - Alemany
Idioma Modern II - Anglès
Idioma Modern II - Èuscara
Idioma Modern II - Francès
Idioma Modern II - Gallec
Idioma Modern II - Grec Modern
Idioma Modern II - Italià
Idioma Modern II - Occità
Idioma Modern II - Portuguès
Epigrafia Grega
Epigrafia Romana
Pràctiques Externes
Mitologia i Literatura
Història Social i Econòmica de l'Antiguitat


Menció de Fonts per a l'Estudi del Món Antic i Medieval           

Epigrafia Grega
Epigrafia Romana
Elements per a l'Edició de Textos Antics
Civilitzacions Indoeuropees del Món Antic
Grec Micènic
Codicologia i Paleografia
Mitologia i Religió
Llatí Medieval
Fonts Clàssiques d'Hispània
La Formació d'Europa (S. V-XI)


Menció de Grec

Epigrafia Grega
Elements per a l'Edició de Textos Antics
Mitologia i Religió
Grec Micènic
Gramàtica Comparada de les Llengües Clàssiques
Cultura Clàssica a la Tradició Occidental
Literatura Grega i la seva Transmissió
Lingüística Grega
Art Grec

       
Menció de Llatí     


Epigrafia Romana
Llatí Medieval
Elements per a l'Edició de Textos Antics
Mitologia i Religió
Llatí Vulgar
Gramàtica Comparada de les Llengües Clàssiques
Cultura Clàssica a la Tradició Occidental
Literatura Llatina i la seva Transmissió
Lingüística Llatina
Art Romà


Menció de Literatura Comparada

Teoria i Anàlisi de la Narrativa
Teoria i Anàlisi de la Poesia
Teoria i Anàlisi del Teatre
Pensament Literari
Crítica Literària i Cultural (Segles XX i XXI)
Literatura, Gèneres i Sexualitats
Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada
Literatura Comparada i Estudis Culturals
Tradició Literària Occidental I
Tradició Literària Occidental II

       
Menció de Lingüística     

Adquisició del Llenguatge

Tecnologies del Llenguatge
Fonètica i Fonologia
Morfologia i Sintaxi
Semàntica i Pragmàtica
Sociolingüística
Tipologia Lingüística
Teoria del Llenguatge
Bases Biològiques del Llenguatge
Llenguatge, Cultura i Cognició

TAMBÉ PODEU CONSULTAR LES GUIES DOCENTS A LA PÀGINA
http://ddd.uab.cat/collection/procur