Pla d'estudis Grau d'Estudis Clàssics

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2020-2021. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

A l’Espai de comunicació Ciències de l´Antiguitat - Estudis Clàssics podeu consultar les equivalències d’assignatures entre Grau en Estudis Clàssics i el nou Grau en Ciències de l’Antiguitat

3r curs

 100411 - Civilització de Grècia (2019-20)

 100410 - Civilització de Roma (2019-20)

 100399 - Drama grec (2019-20)

 100398 - Lírica grega (2019-20)

 100397 - Lírica llatina (2019-20)

 100415 - Literatura grega clàssica i hel·lenística (2019-20)

 100414 - Literatura llatina de l'època imperial (2019-20)

 100392 - Prosa llatina postclàssica (2019-20)

4t curs

 100401 - Treball de fi de grau

Optatives

 100196 - Adquisició del Llenguatge

 100427 - Art grec

 100426 - Art Romà

 100275 - Bases Biològiques del Llenguatge

 103563 - Els Clàssics en la Cultura Contemporània

 100420 - Epigrafia grega (2019-20)

 100429 - Gramàtica comparada de les llengües clàssiques

 100417 - Grec micènic

 100339 - Història Social i Econòmica de l'Antiguitat

 100038 - Idioma Modern I (Alemany)

 100036 - Idioma modern I (anglès)

 100040 - Idioma Modern I (Èuscar)

 100037 - Idioma modern I (francès)

 100041 - Idioma Modern I (Gallec)

 100044 - Idioma Modern I (Grec Modern)

 100039 - Idioma Modern I (Italià)

 100042 - Idioma Modern I (Portuguès)

 104088 - Idioma Modern I (Romanès)

 100047 - Idioma Modern II (Alemany)

 100045 - Idioma modern II (anglès)

 100049 - Idioma Modern II (Èuscar)

 100046 - Idioma modern II (francès)

 100050 - Idioma Modern II (Gallec)

 100053 - Idioma Modern II (Grec Modern)

 100048 - Idioma Modern II (Italià)

 100051 - Idioma Modern II (Portuguès)

 104089 - Idioma Modern II (Romanès)

 100361 - La Formació d’Europa. Segles V-XI

 100255 - Literatura Comparada i Estudis Culturals

 100263 - Literatura, Gèneres i Sexualitats

 100332 - Llatí Medieval (2019-20)

 100274 - Llenguatge, Cultura i Cognició

 100422 - Mitologia i literatura

 100421 - Mitologia i religió

 100374 - Paleografia

 100262 - Pensament Literari

 100400 - Pràctiques externes

 100688 - Qüestions de gramàtica comparada

 100239 - Semàntica i Pragmàtica

 100243 - Teoria i Anàlisi de la Poesia

 100242 - Teoria i Anàlisi del Teatre

 100588 - Teoria i història de la representació teatral

 100254 - Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada

 100272 - Tipologia Lingüística

 100253 - Tradició Literària Occidental I

 100252 - Tradició Literària Occidental II