Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2018-2019 exceptuant les guies del curs 2017-18 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

Les guies docents de les assignatures amb codi 100372, 100404, 100406 i 100407 es poden consultar a la pestanya de guies docents dels grau en Ciències de l'Antiguitat.

1r curs

100407 - Gramàtica grega  CAT(2017-18)

100406 - Gramàtica llatina  CAT(2017-18)

100219 - Grans temes de la filosofia  CAT

100218 - Grans temes de la història  CAT ESP ENG

100405 - Instruments per als estudis clàssics  CAT

100228 - Introducció a la lingüística  CAT

100271 - Literatura comparada  CAT

100222 - Llengua Estrangera, Alemany  CAT

100220 - Llengua Estrangera, Italià  CAT

100221 - Llengua estrangera: francès  CAT

100404 - Textos grecs  CAT(2017-18)

100372 - Textos Llatins  CAT(2017-18)

2n curs

100412 - Arqueologia clàssica  CAT

100428 - Lingüística Indoeuropea  CAT

100416 - Literatura Grega Arcaica i Clàssica  CAT

100413 - Literatura Llatina de l'Època Republicana  CAT

100409 - Pensament Grec  CAT

100408 - Pensament Romà  CAT

100396 - Poesia èpica grega arcaica  CAT

100395 - Poesia èpica llatina  CAT

100394 - Prosa grega clàssica  CAT

100393 - Prosa llatina clàssica  CAT

3r curs

100411 - Civilització de Grècia  CAT

100410 - Civilització de Roma  CAT

100399 - Drama Grec  CAT

100398 - Lírica Grega  CAT

100397 - Lírica Llatina  CAT

100415 - Literatura Grega Clàssica i Hel·lenística  CAT

100414 - Literatura Llatina de l'Època Imperial  CAT

100392 - Prosa Llatina Postclàssica  CAT

4t curs

100401 - Treball de fi de grau  CAT

Optatives

100196 - Adquisició del Llenguatge  CAT

100427 - Art grec  CAT

100426 - Art romà  CAT

100275 - Bases Biològiques del Llenguatge  CAT

100432 - Elements per a l'edició de textos antics  CAT(2017-18)

103563 - Els Clàssics en la Cultura Contemporània  CAT

100420 - Epigrafia grega  CAT(2017-18)

100419 - Epigrafia romana  CAT

100429 - Gramàtica comparada de les llengües clàssiques  CAT

100417 - Grec micènic  CAT

100339 - Història Social i Econòmica de l'Antiguitat  CAT

100038 - Idioma modern I (alemany)  CAT

100036 - Idioma modern I (anglès)  CAT ENG

100040 - Idioma modern I (èuscar)  CAT

100037 - Idioma modern I (francès)  CAT

100041 - Idioma modern I (gallec)  CAT

100044 - Idioma modern I (grec modern)  CAT

100039 - Idioma modern I (Italià)  CAT

100042 - Idioma modern I (portuguès)  CAT

104088 - Idioma modern I (romanès)  CAT

100047 - Idioma modern II (alemany)  CAT

100045 - Idioma modern II (anglès)  CAT ENG

100049 - Idioma modern II (èuscar)  CAT

100046 - Idioma modern II (francès)  CAT

100050 - Idioma modern II (gallec)  CAT

100053 - Idioma modern II (grec modern)  CAT

100048 - Idioma modern II (Italià)  CAT

100051 - Idioma modern II (portuguès)  CAT

104089 - Idioma modern II (romanès)  CAT

100361 - La Formació d'Europa. Segles V-XI  CAT

100255 - Literatura comparada i estudis culturals  CAT

100263 - Literatura, Gèneres i Sexualitats  CAT

100332 - Llatí Medieval  CAT(2017-18)

100274 - Llenguatge, Cultura i Cognició  CAT

100422 - Mitologia i literatura  CAT

100421 - Mitologia i religió  CAT

100374 - Paleografia  CAT

100262 - Pensament Literari  CAT ESP

100400 - Pràctiques externes  CAT

100688 - Qüestions de gramàtica comparada  CAT

100239 - Semàntica i Pragmàtica  CAT

100194 - Tecnologies del Llenguatge  CAT

100243 - Teoria i Anàlisi de la Poesia  CAT

100242 - Teoria i Anàlisi del Teatre  CAT

100254 - Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada  CAT

100253 - Tradició Literària Occidental I  CAT ESP

100252 - Tradició Literària Occidental II  CAT