Accés Grau en Infermeria (escola adscrita)

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Opció Nota de tall curs 22-23
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS(*) Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
  • Biologia (0,2)
  • Història de la Filosofia (0,2)
  • Matemàtiques (0,2)
  • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials (0,2)
  • Química (0,2)
10,896
Proves d'accés per a majors de 25 anys Opció Ciències de la Salut 6,625
Altres Proves + de 45 anys 5,667
Titulats universitaris 8,160
Canvi d'estudis i convalidacions  

(*) Es poden convalidar 6 crèdits de la titulació als estudiants que hagin accedit des dels CFGS de Dietètica, de Salut Ambiental i de Química i Salut Ambiental (veure pla d'estudis).

Codi de preinscripció

21043

Perfil de l’estudiant

L'estudiant que vulgui cursar aquests estudis ha de ser una persona amb capacitat per a les relacions interpersonals i el treball en equip, amb capacitat d'escoltar i d'adaptar-se a l'entorn, i que demostri responsabilitat i dedicació. També ha de tenir disposició per a la resolució de problemes i la presa de decisions, i per a l'autoaprenentatge, i ha de mostrar respecte davant els valors i la cultura de les persones. També ha de ser capaç d'assumir responsabilitats i comprometre's amb la salut i el benestar de les persones, famílies i grups.

Formació complementària

L'EUI de Sant Pau ofereix un Seminari de Prevenció de Riscos Laborals.

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).