Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Opció Nota de tall curs 18-19
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
  • Biologia (0,2)
  • Ciències de la Terra i Mediambientals (0,1)
  • Física (0,1)
  • Matemàtiques (0,2)
  • Química (0,2)
 8,874
Proves d'accés per a majors de 25 anys Opció Ciències de la Salut 5,875
Altres Proves + de 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions
 
--- 
7,300 
 

 

Codi de preinscripció

21043

Perfil de l’estudiant

L'estudiant que vulgui cursar aquests estudis ha de ser una persona amb capacitat per a les relacions interpersonals i el treball en equip, amb capacitat d'escoltar i d'adaptar-se a l'entorn, i que demostri responsabilitat i dedicació. També ha de tenir disposició per a la resolució de problemes i la presa de decisions, i per a l'autoaprenentatge, i ha de mostrar respecte davant els valors i la cultura de les persones. També ha de ser capaç d'assumir responsabilitats i comprometre's amb la salut i el benestar de les persones, famílies i grups.

Formació complementària

L'EUI de Sant Pau ofereix un Seminari de Prevenció de Riscos Laborals.