Grau en Infermeria (escola adscrita)

La missió de l'Escola Universitària d'Infermeria de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau és formar infermers i infermeres competents i compromesos amb la societat i amb la professió

Informació general

La seva ubicació en el context de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau a Barcelona facilita un paper diferenciat i afavoreix la relació entre l’àmbit docent i assistencial i alhora permet desenvolupar un model de pràctiques referent a escala nacional.

Creix amb nosaltres!

T’oferim:

  • Atenció individualitzada en l’organització dels ensenyaments i en el treball en equip.
  • Un procés d’aprenentatge de màxima qualitat.
  • Un model de pràctiques dirigit a la cura de les persones en les diferents etapes del cicle vital, en centres d’atenció primària, centres geriàtrics i sociosanitaris i centres hospitalaris, amb l’exclusivitat de pràctiques a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
  • Un model de tutoria, que comprèn un conjunt d’accions d’acollida, d’informació i d’orientació professional.

Sortides professionals

El títol de graduat/da en Infermeria habilita per treballar en l'àmbit de la salut i permet exercir la professió en diferents àmbits:
- Àmbit assistencial: atenció primària, atenció hospitalària, atenció sociosanitària, serveis de prevenció de riscos laborals, emergències i transport.
- Àmbit docent: educació sanitària a pacients, educació a centres escolars, docència a estudiants de cicles formatius i de grau en Infermeria.
- Àmbit de gestió: amb formació específica i experiència en la professió, poden ocupar càrrecs de gestió en els diferents àmbits d'atenció infermera.
- Àmbit de recerca: participació en grups d'investigació, tesis doctorals.

Programes de mobilitat

Llistat d’universitats amb programes d’intercanvi

Universitats de destinació del Programa SICUE

L'EUI - Sant Pau té signats convenis bilaterals amb les següents universitats:

Universitats de destinació del Programa Erasmus+ Estudis

L'EUI - Sant Pau té signats convenis bilaterals per a la mobilitat i l'intercanvi d'estudiants amb les següents universitats:

Universitat de destinació del Programa Propi

L'EUI - Sant Pau i la Universitat UNILASALLE-Canoas (Brasil) tenen signat un conveni bilateral per a la mobilitat i l'intercanvi d'estudiants.

Pràctiques

Beques

Quines beques i ajuts puc sol·licitar per fer front a les despeses dels meus estudis universitaris?

Per cursar estudis de Grau en una universitat de Catalunya, podeu optar a les beques següents:

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Grau en Infermeria (escola adscrita)

Més informació