Presentació

El grau en Infermeria forma infermers i infermeres generalistes amb preparació científica i humana i capacitat suficients per identificar i avaluar les necessitats de salut de les persones i saber actuar en cada cas. 

Els canvis demogràfics produïts al nostre país en els últims anys han propiciat que cada vegada hi hagi més persones en situació de fragilitat i de dependència. Així mateix, també han disminuït les estades mitjanes hospitalàries alhora que ha augmentat la complexitat de les cures. Tot això fa que sigui més necessària la incorporació de professionals de la infermeria.

L'escola que imparteix aquesta titulació té una llarga tradició docent en els estudis d’infermeria i una estreta vinculació a centres hospitalaris de referència a nivell nacional i internacional.

El grau en Infermeria capacita als estudiants per oferir estratègies de promoció de la salut i prevenció de la malaltia i per dur a terme activitats que contribueixin al restabliment de les persones o les cures necessàries per oferir una mort digna. Dintre de l'entorn del sistema de salut, els professionals de la infermeria comparteixen amb altres professionals sanitaris les funcions de planificació, organització, direcció i avaluació del sistema de salut.

L'escola ofereix als estudiants la possibilitat d’especialitzar-se en un àmbit de la Infermeria. Té les mencions de Cures Infermeres Específiques en l'Àmbit de la Cardiologia i Cures Infermeres Específiques en l'Àmbit de l'Oncologia.

L'escola ha rebut l'acreditació favorable per part d'AQU Catalunya:

EUI de Sant Pau
Segell d'acreditació de l'EUI de Sant Pau

Perfil de l’estudiant

L'estudiant que vulgui cursar aquests estudis ha de ser una persona amb capacitat per a les relacions interpersonals i el treball en equip, amb capacitat d'escoltar i d'adaptar-se a l'entorn, i que demostri responsabilitat i dedicació. També ha de tenir disposició per a la resolució de problemes i la presa de decisions, i per a l'autoaprenentatge, i ha de mostrar respecte davant els valors i la cultura de les persones. També ha de ser capaç d'assumir responsabilitats i comprometre's amb la salut i el benestar de les persones, famílies i grups.

Sortides professionals

El títol de graduat/da en Infermeria habilita per treballar en l'àmbit de la salut i permet exercir la professió en diferents àmbits:
- Àmbit assistencial: atenció primària, atenció hospitalària, atenció sociosanitària, serveis de prevenció de riscos laborals, emergències i transport.
- Àmbit sanitari
- Àmbit docent: educació sanitària a pacients, educació a centres escolars, docència a estudiants de cicles formatius i de grau en Infermeria.
- Àmbit de gestió: amb formació específica i experiència en la professió, poden ocupar càrrecs de gestió en els diferents àmbits d'atenció infermera.
- Àmbit de recerca: participació en grups d'investigació, tesis doctorals.

Professorat

Consulta el llistat de professors

Avaluació

Amb el perfil de formació de la titulació per competències s'apliquen diversos procediments d'avaluació que són coherents amb les diferents estratègies d'ensenyament i aprenentatge. Els procediments d'avaluació es fan en un procés continuat, perquè l'estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del procés formatiu. Les activitats d'avaluació engloben proves objectives, treballs de grup i treballs pràctics, i en les pràctiques externes es considera la implicació de l'estudiant en el procés d'aprenentatge i d'avaluació.
 

Horaris

Un torn (classes al matí, de 8 a 13 h, i pràctiques clíniques al matí, de 7/8 a 13 h, o a la tarda, de 14/15 a 20/21 h).

Calendari acadèmic

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Escola Universitària d'Infermeria de Sant Pau (centre adscrit)
http://www.santpau.cat/eui
Campus de Barcelona
Codi de preinscripció: 21043
80 places
Nombre de crèdits: 240
Durada: 4 anys
Idioma: Català i castellà.
Preu per crèdit: 88,01¤ (39,53 preu oficial + 48,48 preu propi)

Presencial.


Període lectiu:

Matriculació anual, planificació d'assignatures semestral.


Règim d’estudi:

Temps complet i parcial.

Títol que s'obté: graduat/da en Infermeria
Ciències de la Salut