Pla d'estudis Grau en Infermeria (escola adscrita)

Guies docents de les assignatures

Consulteu les guies docents de la titulació

Consulteu les guies docents de la titulació

1r Curs Grau en Infermeria EUI-Sant Pau

2n Curs Grau en Infermeria EUI-Sant Pau 

3r Curs Grau en Infermeria EUI-Sant Pau 

4t Curs Grau en Infermeria EUI-Sant Pau 

Obligatòries:

Optatives:

Itinerari I: Cures Infermeres Específiques en l'Àmbit de la Cardiologia

Itinerari II: Cures Infermeres Específiques en l'Àmbit de l'Oncologia