Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen: 
  • Cultura Audiovisual (0.2)
  • Disseny (0.2)
  • Física (0.2)
  • Fonaments de les Arts (0,2)
  • Història de l'Art  (0.2)
  • Matemàtiques Aplicades a les CC. Socials (0.2)
  • Matemàtiques (0.2)
  • Tecnologia Industrial (0.2)
 
Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències Socials i Jurídiques  
Altres Proves + 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions

 

Codi de preinscripció

21126

Perfil de l’estudiant

L’estudiant que vulgui cursar aquest grau haurà d’estar interessat en la comunicació i els avenços científics i tecnològics. Recomanem que sigui una persona amb capacitat de raonament lògic, que valori la qualitat en el treball i amb capacitat per treballar de manera organitzada i metòdica. En quant als interessos professionals ha d’estar disposat a integrar-se en equips interdisciplinaris. També ha de dominar les llengües pròpies de Catalunya i tenir un bon nivell d’anglès, encara que no és imprescindible.
Ha de ser un estudiant amb interessos amplis en les ciències socials, amb capacitat per a la comunicació oral i escrita, i no només ha d’estar familiaritzat amb el maneig d’instruments tecnològics, sinó també ha de tenir interès en l’ús de la tecnologia que sosté les formes de comunicació interpersonals, per a desenvolupar productes comunicatius.

Taules d’adaptacions