Pla d'estudis Grau en Comunicació Interactiva

Campus virtual i altres espais

L'alumnat utilitza el Campus Virtual de la pròpia UAB, que ofereix les eines necessàries per la docència.

Equipaments

La Facultat disposa d'un ampli equipament dotat de les tecnologies més avançades per la docència.
Destaquen:

  • 7 aules d'informàtica, amb un programari avançat
  • 4 laboratoris de ràdio,
  • 3 platós de televisió
  • 2 laboratoris de fotografia

Material recomanat a l’estudiant

No es recomana cap material específic per a l'estudiant.