Pla d'estudis Grau en Comunicació Interactiva

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2020-2021. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 104727 - Dret Digital i de les TIC

 104726 - Expressió i Argumentació en Català

 104725 - Expressió i Argumentació en Espanyol

 104724 - Llenguatges Audiovisual i Multimèdia

 104728 - Sistemes d'Informació

 104720 - Teoria i Història de la Comunicació

 104722 - Teoria i Tècnica de la Fotografia

 104738 - Introducció a la Tecnologia Web

 104732 - Teoria i Tècnica del Disseny

2n curs

 104721 - Estructura del Sistema de Comunicació

 104723 - Societat Xarxa

 104730 - Disseny d'Interacció

 104746 - Emmagatzematge i Recuperació d'Informació

 104729 - Matemàtiques i Física per a Objectes Digitals Animats

 104739 - Serveis Web Avançats

 104734 - Teoria i Tècnica de la Creativitat

 104735 - Teories Narratives i Gèneres del Discurs