Màster Universitari en Màrqueting

Impulsar una formació analítica i gerencial completa en el camp del màrqueting

Pla d'estudis Màster Oficial - Màrqueting

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

El màster en Màrqueting, d'orientació professional, consta de 60 crèdits a realitzar en dos semestres en un curs acadèmic. La distribució d'aquests 60 crèdits respon a una estructura de 50 crèdits obligatoris (40 corresponen a matèries fonamentals i 10 al Treball de Fi de Màster) i 10 crèdits de caràcter optatiu.

La optativitat a què es fa referència es concreta en quatre mòduls:
  • Màrqueting Sociopolític: Se centra en la problemàtica comercial d'empreses o organitzacions de naturalesa social o política i aborda per això l'estudi del context d'aquest tipus d'organitzacions i especialment del comportament polític i electoral dels individus.
  • Comunicació Comercial: Es pretén preparar l'estudiant per desenvolupar funcions específiques, en el disseny i execució d'estratègies publicitàries i comunicadores, així com abordar les problemàtiques d'agències especialitzades en aquesta matèria.
  • Pràctiques professionals: Es tracta que l'estudiant realitzi unes pràctiques externes en empreses col·laboradores.
  • Màrqueting basat en dades i del comportament: En aquest mòdul els estudiants desenvoluparan les competències i habilitats necessàries per a proposar i avaluar decisions de màrqueting basades en dades.

Horaris

Les classes s'impartiran en horari de tarda.

Per consultar els horaris fes click AQUÍ

Estructura del pla d'estudis

 

 

Caràcter Crèdits
Obligatoris 40
Optatius 10
Treball de fi de màster 10
TOTAL 60

 

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Comportament del consumidor 10 OB
Màrqueting Avançat 10 OB
Màrqueting Digital 10 OB
Recerca Avançada 10 OB
Treball de Final de Màster 10 OB
Comunicació Comercial 10 OT*
Màrqueting Basat en Dades i del Comportament 10 OT*
Màrqueting Sociopolític 10 OT*
Pràctiques Professionals 10 OT*

* Optatius, s'han de cursar 10 crèdits

 

OB: Obligatoris
OT: Optatius

 

Informació addicional del pla d'estudis