Màster Universitari en Màrqueting

Impulsar una formació analítica i gerencial completa en el camp del màrqueting

Pla d'estudis Màster Oficial - Màrqueting

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 27 al 31 de maig: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2023-2024. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

 42224 - Comportament del consumidor

 42226 - Màrqueting Avançat

 42230 - Recerca Avançada

 42231 - Treball de Final de Màster

 43405 - Comunicació Comercial (2022-23)

 43931 - Màrqueting Basat en Dades i del Comportament

 42228 - Màrqueting Sociopolític

 43191 - Pràctiques Professionals