Màster Universitari en Màrqueting

Impulsar una formació analítica i gerencial completa en el camp del màrqueting

Pla d'estudis Màster Oficial - Màrqueting

Treballs de fi de màster

El Treball de Fi de Màster (TFM) és un mòdul obligatori de 10 crèdits ECTS. El TFM consisteix en la realització per part d’un estudiant o grup d’estudiants d’un projecte inèdit sobre una problemàtica de màrqueting on desenvoluparà i aplicarà de forma integrada les capacitats i competències adquirides al llarg dels seus estudis de màster. El TFM podrà estar escrit en castellà o anglès.

El TFM comptarà amb l'orientació d’un tutor que supervisarà i vetllarà pel correcte desenvolupament i el compliment dels objectius establerts. Per a qualsevol consulta relacionada amb el TFM contacta mitjançant el correu electrònic master.marqueting@uab.cat

PREMI AL MILLOR TFM

El Màster convoca cada curs el reconeixement al Millor TFM del curs. El Màster considera dos tipus o modalitats de TFM.

•   Modalitat Professional: el projecte està especialment vinculat a una empresa o organització empresarial o es centra en la problemàtica d’un sector en particular.

•   Modalitat Acadèmica: el projecte tracta una problemàtica de màrqueting d’ interès general i/o actual.

El procediment per a atorgar el Premi es basa en la qualitat del treball presentat, la seva originalitat, la contribució a la problemàtica de màrqueting tractada i/o les seves implicacions empresarials. D’entre tots els TFM presentats, es seleccionen aquells amb les màximes puntuacions atorgades pel tutor i el tribunal de defensa del TFM. El veredicte final correspon a la Comissió de coordinació del Màster i concedeix un premi al Millor TFM per a cada modalitat de TFM.

L’/els autor/a/s del Millor TFM reben un diploma acreditatiu. La decisió del Premi es fa públic en l’Acte de Clausura del Màster.