Màster Universitari en Estudis Teatrals

És l’únic màster del sistema universitari català, i un dels pocs de l’àrea mediterrània, centrat en la recerca teatral tant teòrica com pràctica

Pla d'estudis Màster Oficial - Estudis Teatrals

Guies docents dels mòduls

Inici de curs

01/10/2024

Horaris

Les classes tenen lloc de dilluns a dijous a la tarda, de 16:00 h. a 19:00 h. a la UAB, a l’ITB o a la UPF. El divendres a la tarda es reserva, si escau, per a activitats complementàries.

En aquest enllaç pots accedir als horaris per al curs 2023-24.

Estructura del pla d'estudis

 

 

Caràcter Crèdits
Obligatoris 30
Optatius 18
Treball de fi de màster 12
TOTAL 60

 

 

Denominació de l'assignatura Crèdits Caràcter
Disseny Escènic 6 OB
Estructures i Procediments de la Dramatúrgia Contemporània 6 OB
Metodologies d'Anàlisi i Recerca: Text Dramàtic i Actuació Performativa 6 OB
Teoria i Història de la Representació 6 OB
Teoria i Pràctica de la Recepció Teatral 6 OB
Treball de Final de Màster 12 OB
L'Escena Expandida: Diàlegs entre les Arts 6 OT*
Laboratori de Direcció d'Actors i Escenificació I 6 OT*
Laboratori de Direcció d'Actors i Escenificació II 6 OT*
Laboratori de Dramatúrgia I 6 OT*
Laboratori de Dramatúrgia II 6 OT*
Metodologies de Recerca de la Dansa 6 OT*
Pràcticum 6 OT*

* Optatives, s'han de cursar 18 crèdits

 

OB: Obligatoris
OT: Optatius