Màster Universitari en Estudis Teatrals

És l’únic màster del sistema universitari català, i un dels pocs de l’àrea mediterrània, centrat en la recerca teatral tant teòrica com pràctica

Pla d'estudis Màster Oficial - Estudis Teatrals

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2024-2025. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

 44818 - Disseny Escènic

 44817 - Estructures i Procediments de la Dramatúrgia Contemporània

 44815 - Metodologies d'Anàlisi i Recerca: Text Dramàtic i Actuació Performativa

 44816 - Teoria i Història de la Representació

 44819 - Teoria i Pràctica de la Recepció Teatral

 44827 - Treball de Final de Màster

 44823 - Laboratori de Direcció d'Actors i Escenificació I

 44824 - Laboratori de Direcció d'Actors i Escenificació II

 44821 - Laboratori de Dramatúrgia I

 44822 - Laboratori de Dramatúrgia II

 44820 - L'Escena Expandida: Diàlegs entre les Arts

 44825 - Metodologies de Recerca de la Dansa

 44826 - Pràcticum