Màster Universitari en Estudis Teatrals

És l’únic màster del sistema universitari català, i un dels pocs de l’àrea mediterrània, centrat en la recerca teatral tant teòrica com pràctica

Professorat Màster Oficial - Estudis Teatrals

Coordinació del màster

Jordi Jané Lligé
coordinacio.master.estudis.teatrals@uab.cat

Direcció del màster

Coordinació general per la Universitat Autònoma de Barcelona
Jordi Jané
Departament de Filologia Anglesa i de Germanística | Facultat de Filosofia i Lletres (UAB)
coordinacio.master.estudis.teatrals@uab.cat

Sotcoordinació per l’Institut del Teatre de Barcelona
Riikka Laakso
Departament de Dramatúrgia, Escenificació i Coreografia (ITB)
laaksor@institutdelteatre.cat

Llistat de professorat

Professor/a Àrea Categoria Recerca
Cortes Mir, Francesc d'Assis Música Catedratic/a d'Universitat Recerca
Llorens Moreno, Nuria Història de l'Art Agregat/ada Contractat/ada Doctor/a Recerca
Professor/a Àrea Categoria Recerca
Jane Llige, Jordi Filologia Alemanya Agregat/ada Contractat/ada Doctor/a Recerca
Professor/a Àrea Categoria Recerca
Foguet Boreu, Francesc Filologia Catalana Prof Titulars d'Universitat Recerca
Santamaria Roig, Nuria Filologia Catalana Agregat/ada Contractat/ada Doctor/a Recerca
Professor/a Àrea Categoria Recerca
Batlle Jorda, Carles Literatura Espanyola Professor/a Associat/ada Laboral Recerca
Professor/a Àrea Categoria Recerca
Arques Corominas, Rossend Filologia Italiana Professor/a Emerit/a Laboral Recerca
Corral Fulla, Anna Filologia Francesa Agregat/ada Contractat/ada Doctor/a Recerca

Relació de professors

El Màster Universitari en Estudis Teatrals té un equip docent molt especialitzat en la recerca en arts escèniques que integren professors de les diverses institucions implicades. Coordinat per la UAB, la Comissió de Seguiment del Màster és constituïda per un representant de la UPF i un de l’ITB.
 
El MUET disposa de professors de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, l’Institut del Teatre de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya.
 
http://masters.filescat.uab.cat/muet/index.php/professorat-del-master/

 

Professorat:

Arqués i Corominas, Rossend
Departament de Filologia Francesa i Romànica | Facultat de Filosofia i Lletres (UAB)
rossend.arques@uab.cat

Batlle i Jordà, Carles
Departament de Dramatúrgia, escenificació i coreografia (ITB)
batllejc@institutdelteatre.cat

Carnevali, Davide
Departament de Dramatúrgia, escenificació i coreografia (DEC)
carnevalid@institutdelteatre.cat">carnevalid@institutdelteatre.cat

Corral Fullà, Anna
Department de Filologia Francesa i Romànica | Facultat de Traducció i Interpretació (UAB)
ana.corral@uab.cat

Cortés i Mir, Francesc
Department d’Art i Musicologia | Facultat de Filosofia i Lletres (UAB)
francesc.cortes@uab.cat

Escudé, Beth
Departament de Dramatúrgia, escenificació i coreografia (ITB)
escudege@institutdelteatre.cat

Foguet i Boreu, Francesc
Department de Filologia Catalana | Facultat de Filosofia i Lletres (UAB)
francesc.foguet@uab.cat

Fratini, Roberto
Departament de Teoria i Història de les Arts Escèniques (ITB)
fratinir@institutdelteatre.cat

Jané, Jordi
Department de Filologia Anglesa i de Germanística | Facultat de Filosofia i Lletres (UAB)
Jordi.Jane@uab.cat

Laakso, Riikka
Departament de Dramatúrgia, Escenificació i Coreografia (ITB)
laaksor@institutdelteatre.cat

Llorens Moreno, Núria
Department d’Art i Musicologia | Facultat de Filosofia i Lletres (UAB)
nuria.llorens@uab.cat

Masgrau i Peya, Lluís
Departament de Teoria i Història de les Arts Escèniques (ITB)
masgraupl@institutdelteatre.cat

Palmeri, Daniela
Department de Filologia Francesa i Romànica | Facultat de Filosofia I Lletres (UAB)
daniela.palmeri@uab.cat

Ramon i Graells, Antoni
Secció de Composició Arquitectònica | Escola Superior d'Arquitectura (UPC)
antoni.ramon@upc.edu

Santamaria i Roig, Núria
Department de Filologia Catalana | Facultat de Filosofia i Lletres (UAB)
nuria.santamaria@uab.cat

Saumell i Vergés, Mercè
Departament de Teoria i Història de les Arts Escèniques (ITB)
saumellvm@institutdelteatre.cat

Solanilla, Anna
Departament de Disseny Escènic (ITB)
solanillara@institutdelteatre.cat

Subirós, Carlota
Departament de Dramatúrgia, escenificació i coreografia (ITB)
subirosbc@institutdelteatre.cat

Schmutz, Christine Wilhelmine
ITB
schmutzc@institutdelteatre.cat

Tornero, Helena
Departament de Dramatúrgia, escenificació i coreografia (ITB)
tornerobe@institutdelteatre.cat

Vendrell, Ester
Departament de Dramatúrgia, escenificació i coreografia (ITB)
vendrellse@institutdelteatre.cat