Màster Universitari en Qualitat d'Aliments d'Origen Animal

Únic màster a tot el territori espanyol que t'ofereix la formació altament especialitzada que requereixen les indústries d'aliments d'origen animal

Pla d'estudis Màster Oficial - Qualitat d'Aliments d'Origen Animal

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2024-2025. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

 43034 - Eines de Control i Gestió de la Qualitat per a la Indústria Agroalimentària

 45419 - Millora de la Qualitat dels Aliments d'Origen Animal des de la Granja

 45420 - Millora de la Qualitat dels Aliments d'Origen Animal en la Indústria Alimentària

 43035 - Qualitat, Innovació i Tecnologies Emergents de Processament

 43036 - Treball de Final de Màster